فروش کبوتر مشهد خرید کبوتر مشهد …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 25 دسامبر 2015

 

این کول و آن کول:به
کبوترانی که در موقع پرواز از حدود لانه خارج و به راست و چپ و شمال و جنوب متمایل
می شوند میگویند به این کول و ان کول میرود.
                                                                                          
             

بازی دار:به کبوترانی گفته میشود که در
اسمان به نمایش می پردازند و ملق می زنند و پرواز خود را زیباتر می کنند(بازی دار
می گویند)

بازی کردن:به
کبوترانی که در هوا(اسمان)معلق می زند و نمایش می دهند را در اصطلاح می گویند بازی
می کند.

برفی شدن:به کبوتری که سفیدی برف که همه
جا را پوشانده چشمانش را بزند و قادر به تشخیص لانه نباشد و نتواند به ان بازگردد میگویند
برفی شده است
.

بریدن:به کبوترانی اطلاق می گردد که در هنگام
پرواز با اشکال مواجه شده و نتواند توقعات صاحبش را براورده نموده و حد نصاب لازم
را بدست بیاورد و زودتر از ساعت متعارف به لانه بازگردد و نیز نتواند خود را کنترل
نماید می گویند بریده است.

بند شدن:به کبوترانی که از زیاد بازی
کردن و معلق زدن (بريدن ) دیگر قادر به پرواز نباشند و در اثر این واقعه بر هر
بامی پا می گذارند می گویند بند شده است.

بوم دار:به
کسانی گفته می شود که در استخدام پرورش دهنده بوده و نگه داری و نظافت
کبوتران،لانه ان ها و نیز هر انچه که مربوط به کار پرندگان است را به عهده دارد

پس آمدن:به کبوتری گفته می شود که پس از
چند مرتبه به لانه خود باز گردد(البته بجز کبوتریکه در اثر اتفاقی نتوانسته به
لانه برگردد)می گویند پس امده و این کبوتر بسیار مورد توجه پرورش دهندگان است.

پشت دری:به کبوترانی گفته می شود که
پرواز چندانی نداشته و از خود هنری نشان نمی دهند و به اصطلاح نا مرغوب اند(سياهي
لشگر) و فقط برای جلد کردن انواع دیگر از ان ها استفاده می شوند می گویند پشت
دری.این کبوتران اغلب در بیرون از لانه و پشت در قفس روزشان را به شب می رسانند
.

پر بستن:زمانيکه کبوتری را که هنوز لانه
را به درستی نمی شناسد و نبایستی پرواز کند و پرهایشان را به وسیله نخ می بند ندپر
بسته و  به این عمل پر بستن می گویند.

پرپري  در دست گرفتن يک کبوتر که در جا بال مي زند
گفته ميشود که بمنظور تحريک و نشاندن جفتش يا کبوتر ديگري بر بام انجام مي گيرد

تیپ:به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در
پروازند تیپ گفته می شود.

تیپ باز:به
پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی کبوتران را به پرواز
در می اورند تیپ باز می گویند.

تن کردن:وقتی
کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می گویند تن کرده ایم .

تنگ بام:زماني
که کبوتران نزدیک بام درارتفاع پايين پرواز می کنند می گویند تنگ بام امده اند.

تو لک رفتن:در مواقعی از سال مانند پاييز و یا
پس از فصل جوجه گیری
, کبوتران
شروع به ریختن پرهای کهنه کرده و پرهای نو را جایگزین ان پرها می کنند که باعث کم
تحرکي کبوتران شده و حتي باعث ميشود که برخي از کبوتران در اين حالت تخم نکنند در
این موقع می گویند کبوتر تو لک رفته است.

تور بند  به خانه بزرگي که با تور ساخته شده گفته ميشود
که هم براي محافظت کبوتران ازگربه و کلاغ و پرندگان شکاري است و هم به پرندگان
ازادي بيشتري ميدهد که هم بپرند و افتاب بگيرند ونتيجتا امادگي بيشتري جهت پرواز
داشته باشند

تيزه منظور
همان شاه پرهاي اصلي مي باشد

 

تيغ گلو همان نيوکاسل تنفسي يا گلو درد چرکي مي باشد

جل به دستمال کفتر بازها گفته مي شود

جلد کردن:وقتی
پرورش دهنده ای کبوتری را به لانه عادت داده و پرنده پس از پرواز به لانه
بازگرددبه این روش جلد کردن می گویند

جوجه گل سرخ  به جوجه به دست آمده دراواخر زمستان گفته مي شود که بسيار مورد پسند
است.

چشم تا به تا:به
کبوترانی که چشمانی دو رنگ دارند یعنی هر کدام از چشمانشان یک رنگ است چشم تا به
تا گویند.

چشم چغر:به
کبوترانی گفته می شود که چشمانی بین زرد و قرمز داشته باشند.

چشم خروسی:به کبوترانی که چشمانی به رنگ
خروس و قرمز دارند اطلاق می شود رنگ قرمز چشم نشانه ژن غالب در پرندگان مي باشد.

چوري به حلقه اي که جهت علامتگذاري کبوتر به پاي ان مي اندازند  اطلاق مي شود

حریف:به کسی که در مقابل پرورش دهنده
دیگری قرار گرفته و کبوتران طرف مقال را صید نموده و به او پس نمی دهد می گویند
حریف.

حمال:به کبوترانی که برای ازدیاد نسلی
بهتر از ان ها استفاده شده و به جای جفت اصلی بر روی تخم ها خوابیده و جوجه ها را
بزرگ می کند میگویند حمال.

خال شدن به
کبوتري که در ارتفاع بسيار بالا بصورت نقطه رويت ميشود مي گويند خال شده است (
سوزن شدن )

خرخر کردن زمانی که دسته کبوترها در ارتفاع خیلی پائین یا اصطلاحا تنگ بوم پرواز می
کنند و قصد اوج گیری هم ندارند.

خوش سو:به کبوترانی که بسیار زود به لانه عادت
نموده و لانه را سریعا شناسایی می نمایند خوش سو می گویند.                                                                      
                                         

 دان سوز  اگرغذاي
کافي در اختيار کبوتران جوجه دار نباشد 
جوجه کبوتران به علت فقر غذايي ضعيف ميشوند که د ر اصطلاح ميگوييم دان سوز
شده اند

دان گیری:یکی از
مراحل پرواز کبوترها تحت رژیم قرار دادن ان هاست به این رژیم که مقدار معینی دانه
را در روز به ان ها می رساند دان گیری گویند
.

دم فاق:به دم کبوتری گفته می شود که یک
یا دو عدد از پرهای دمش دو شاخه باشد.

دم قيچي به کبوتراني که سر بالهاي (شاه پرها)  جمع وجور و رو به بالا دارند اطلاق مي شود
.افتادگي بال مي تواند نشانه بيماري و عدم شادابي کبوتر باشد

دم کل:به کبوتری که دم ان کنده شده و بی
دم است دم کل گویند گاهي اوقات بعضي ها براي گرفتن ساعت بهتر دم کبوتر را مي چينند
و يا مي کشنند.

رم کردن:وقتی که
کبوتر بر اثر دیدن حیوان شکارچی مانند قرقي و … و یا صدای بلند ناهنجار به پرواز
در امده و بی اختیار به این طرف و ان طرف بپرد می گویند رم کرده است.

ساخته شدن:وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به
امادگی جسمی برسد میگویند ساخته شده است.

سر پر:به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و رشد مجدد ان قبل از
رسیدن کامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند می گویند سر پر شده است.

سر دادن:وقتی پرورش دهنده کبوتران خود را
پرواز می دهد می گویند کبوتر سر داده است.

سئله:محل فروش کبوتر و وسایل مربوط به
نگه داری ان.

سئله دار:شخصی که مغازه کبوتر فروشی و پرندگان زینتی
دارد
.

شاخ گرفتن همان دست دست کردن می باشد بطوریکه کبوتر در
حال پرواز بالهای خود را بهم می کوبد و صدا تولید می کند

شکار به
کبوتري که نر تنها به خانه مي اورد گفته مي شود

غریب:به کبوترانی که به طور اتفاقی به
لانه خودی وارد می شوند غریب می گویند.

غلط انداز:پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده
در بال های کبوتران رشد کرده باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز دار اید
غلط انداز می گویند.

 

فروبازی:وقتی کبوتر در اسمان نمایش می دهد
میگویند فرو بازی می کند.

قلم کردن:کبوترانی که شاه پرهای ان را
بچینند قلم شده اند.

قِل و واقِل:به جوجه کبوترانی که از سر شادابی
حرکاتی نمایشی در اسمان انجام می دهند می گویند قل و واقل میکنند.

قیچی:به کبوترانی که پرهایشان را چیده
باشند.

قرص بازی کردن:وقتی کبوتر نمایش هوایی خود را به
طور کامل انجام دهد می گویند قرص بازی میکند.
                                                             
                                                                    
غلطي  ظرفي كه ميتوان در
اختيار پرنده گذاشت تا در ان تخم گذاري كند يک ظرف سفالي يا پلاستيکي است كه به
شكل كاسه ميباشد که کف ان ماسه
يا   خاک , کاه , سيخ جارو و
کاج و … ميريزند ودر اصطلاح به اين كاسه غلطي مي گويند بايد توجه داشته باشيم که
به هيج عنوان از ظروف فلزي استفاده نکنيم

کبک کردن:کبوترانی که می خواهند برای
مسابقه اماده کنند در ایام بهار پرهای بال و دمشان را به یکباره می کشند و به
کبوتری که نه دم دارد و نه بال کبک کبک می گویند.و کسی که این عمل را انجام می دهد
می گوید کبک کرده ام.

کت  همان بال کبوتر را ميگويند

کت گرفته:کبوتری که بر اثر بیماری و یا
پرواز یک یا هر دو بالش گرفته و خشک شده و دیگر قادر به پرواز نباشد می گویند کت
گرفته شده است.

کِرِ هَم: به دسته ای از کبوتران که به صورت
فشرده در اسمان پرواز می کنند .

کل:  به جوجه های یک کلک که شبیه و هم سن و سال هم هستند کر هم گویند.

کلنگی:به کبوتران نرو ماده میگویند که نزدیک
به تخم گذاری هستند و در همه جا در پی هم حرکت و یا پرواز می کنندو بیشتر هم نر به
دنبال ماده است به این عملشان کلنگی می گویند .

کنار در کردن:هر کبوتری که به سن بلوغ رسیده و
برای ازدیاد نسل اماده شده باشد پر دهم که بلند ترین شاه پر بالش هست را نیز می
اندازد و بدین ترتیب بلوغ کامل حاصل شده که در اصطلاح به این گونه پرندها می گویند
کنار در رد کرده است.

کور شدن در صورتي که شاه پرهاي اصلي را هنگامي که
داراي مغزي خوني مي باشد بکشيم احتمال دارد که دوباره در نيامده و اصطلاحا کور
شوند

گروبستن  منظور همان مسابقه دادن ميباشد

 

گنجه محل بسته اي که کبوتران را در ان نگهداري
ميکنند

 

لق شدن تخم  به مردن نطفه داخل تخم لق شدن
گفته ميشود که ميتواند در اثر تکان خوردن يا سرما و… باشد

مایه:به کبوترانی که برای جفت گیری و
ازدیاد نسل در نظر گرفته می شوند و پس انداز سال ها مرارت و زحمت هستند می گویند
مایه کبوتر هستند.

مایه گیر:به کبوترانی که به ارتفاع زیاد را تجربه و
پرواز می کنند و بالا می روند می گویند مایه گیر شده است.

مفت باز:به پرورش دهنده ای که پرندگان خود را قبل از جلد کردن کامل به
پرواز در اورده و کبوتران مبتدی و بدون شناخت لانه خود را گم کنند.

مفلق:به کبوترانی که بین سنین جوجگی و
بزرگ سالیند مفلق می گویند.

مگس سگي  به مگس هايي گفته ميشود که
لابلاي پرهاي کبوتر با سرعتي سريع و حرکتي به طرفين زندگي ميکنند

میان تو:به کبوترانی که در ارتفاع متوسط
پرواز می کنند می گویند به میان تو رفته اند.

میان تو سنگین:به کبوترانی که در اسمان به علت ارتفاع زیاد
سو سو می زنند می گویند به میان تو سنگین رفته اند.

ميهماني به
نمايش گذاشتن پرواز کبوتران ميزبان براي عده اي

نا جلد:به کبوتری گفته می شود که هنوز
لانه خود را به درستی نمی شناسد.

ناحریف : به پرورش دهندگانی می گویند که
هرگاه کبوترانشان بر بام یکدیگر بنشینند برای یکدیگر هدیه می برند ناحریف می
گویند.

نما پریدن : به کبوترانی که در جلوی چشمان
پرورش دهنده بپرد و پرواز نماید می گویند نما می پرد.

نشان کردن:کبوتران پروازی را هنگام پرواز
برای شناسایی بیشتر در آسمان یا زمین علامت گذاری می کنند و به این عمل می گویند
نشان کرده اند.

نی بندی : به چوبهایی که در قفس نصب می شوند تا کبوتران بتوانند به راحتی بر
روی آنها نشسته و استراحت نمایند اصطلاحا نی بندی می گویند.

نيوکاسل يک
بيماري کبوتر که به ان کله گيجا يا سر کجي هم ميگويند

واریز کردن : کبوتران بعد از یک دوره پرواز
به طرف پایین سرازیر می شوند که تعدادی از آنها بر بام خود نشسته و تعدادی دیگر
مجددا به آسمان باز می گردند که پایین آمدن ناگهانی کبوتران را واریز کردن می
نامند.

وِ شویی : به کبوتری ميگويند که هیچ گونه
محل و مسکنی نداشته و زندگی را باری به هر جهت می گذراند و نیز در حد بسیار پایینی
از مرغوبیت است.

هِرِش : هرش به
معنای دفعه است و در اصطلاع کبوتر داران هربار که کبوتران به پرواز در آیند می
گویند

این کول و آن کول:به کبوترانی که در موقع پرواز
از حدود لانه خارج و به راست و چپ و شمال و جنوب متمایل می شوند میگویند به این
کول و ان کول میرود.

بوم دار:به کسانی گفته می شود که در استخدام پرورش
دهنده بوده و نگه داری و نظافت کبوتران،لانه ان ها و نیز هر انچه که مربوط به کار
پرندگان است را به عهده دارد

بازی دار:به کبوترانی گفته میشود که در اسمان به
نمایش می پردازند و ملق می زنند و پرواز خود را زیباتر می کنند(بازی دار می گویند)

بریدن:به کبوترانی اطلاق می گردد که در هنگام
پرواز با اشکال مواجه شده و نتواند توقعات صاحبش را براورده نموده و حد نصاب لازم
را بدست بیاورد و زودتر از ساعت متعارف به لانه بازگردد و نیز نتواند خود را کنترل
نماید می گویند بریده است.

بازی کردن:به کبوترانی که در هوا(اسمان)معلق می زند
و نمایش می دهند را می گویند بازی می کند.

برفی شدن:به کبوتری که سفیدی برف همه جا پوشانده
چشمانش را بزند و قادر به تشخیص نباشد و نتواند به لانه بازگرددمیگویند برفی شده
است.

تو بند افتادن:به کبوترانی که از زیاد بازی کردن و معلق
زدن دییگر قادر به پرواز نباشند و در اثر این واقعه بر هر بامی پا می گذارند می
گویند بند شده است.

پس آمدن:به کبوتری گفته می شود که پس از چند مدتبه
لانه خود باز گردد(البته کبوتریکه در اثر اتفاقی نتوانسته به لانه برگردد)می گویند
پس امده و این کبوتر بسیار مورد توجه پرورش دهندگان است.

پشت دری:به کبوترانی گفته می شود که پرواز چندانی
نداشته و از خود هنری نشان نمی دهند و به اصطلاح نامرغوبند و فقط برای جلد کردن
انواع دیگر از ان ها استفاده می شوند می گویند پشت دری.این کبوتران اغلب در بیرون
از لانه و پشت در قفس روزشان را به شب می رسانند.

پر بستن:به کبوترانی که هنوز لانه را به درستی نمی
شناسند و نبایستی پرواز کنند و پرهایشان را به وسیله نخ می بند ند به این عمل پر
بستن می گویند.

تو لک کردن:در مواقعی از سال مانند اخر تابستان و یا
پس از فصل جوجه گیری کبوتران شروع به ریختن پرهای کهنه کرده و پرهای نو را جایگزین
ان پرها می کنند در این مقع می گویند کبوتر تو لک کرده است.

تن کردن:وقتی کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می
گویند تن کرده ایم .

تنگ بام:به کبوترانی که نزدیک ام پرواز می کنند می گویند تنگ بام امده اند.

تیپ:به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در پروازند تیپ گفته می شود.

تیپ باز:به پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی
کبوتران را به پرواز در می اورند تیپ باز می گویند.

جلد کردن:وقتی پرورش دهنده ای کبوتری را به لانه
عادت داده و پرنده پس از پرواز به لانه بازگرددبه این روش جلد کردن می گویند.

چشم تا به تا:به کبوترانی که چشمانی دو رنگ دارند یعنی
هر کدام از چشمانشان یک رنگ است چشم تا به تا گویند.

چشم چغر:به کبوترانی گفته می شود که چشمانی بین
زرد و قرمز داشته باشند.

چشم خروسی:به کبوترانی که چشمانی به رنگ خروس و قرمز
دارند اطلاق می شود.

حمال:به کبوترانی که برای ازدیاد نسلی بهتر از
ان ها استفاده شده و به جای جفت اصلی بر روی تخم ها خوابیده و جوجه ها را بزرگ می
کند میگویند حمال.

حریف:به کسی که در مقابل پرورش دهنده دیگری
قرار گرفته و کبوتران طرف مقال را صید نموده و به او پس نمی دهد می گویند حریف.

خوش سو:به کبوترانی که بسیار زود به لانه عادت
نموده و لانه را سریعا شناسایی می نمایند خوش سو می گویند.

دم کل:به کبوتری که دم ان کنده شده و بی دم است
دم کل گویند.

دان گیری:یکی از مراحل پرواز کبوترها تحت رژیم قرار دادن ان هاست به این
رژیم که مقدار معینی دانه را در روز به ان ها می رساند دان گیری گویند.

داور:به
معتمدی وارد به کار پرورش و مسابقه که طرفین برای مسابقه در نظر می گیرند و حرف او
را کاملا قبول دارند داور می گویند.

دم فاق:به دم کبوتری گفته می شود که یک یا دو عدد
از پرهای دمش دو شاخه باشد.

رم کردن:وقتی که کبوتر بر اثر دیدن حیوان شکارچی
مانند عقاب و یا صدای بلند ناهنجار به پرواز در امده و بی اختیار به این طرف و ان
طرف بپرد می گویند رم کرده است.

سئله:محل فروش کبوتر و وسایل مربوط به نگه داری
ان.

سئله دار:شخصی که مغازه کبوتر فروشی و پرندگان
زینتی دارد.

ساخته شدن:وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به امادگی جسمی برسد میگویند ساخته
شده است.

سر دادن:وقتی پرورش دهنده کبوتران خود را پرواز می
دهد می گویند کبوتر سر داده است.

سر پر:به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و
رشد مجدد ان قبل از رسیدن کامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند می گویند
سر پر شده است.

فروبازی:وقتی کبوتر در اسمان نمایش می دهد میگویند
فرو بازی می کند.

قلم کردن:کبوترانی که شاه پرهای ان را بچینند قلم
شده اند.

قِل و واقِل:به جوجه کبوترانی که از سر شادابی حرکاتی
نمایشی در اسمان انجام می دهند می گویند قل و واقل میکنند.

قیچی:به کبوترانی که پرهایشان را چیده باشند.

قرص بازی کردن:وقتی کبوتر نمایش هوایی خود را به طور
کامل انجام دهد می گویند قرص بازی میکند.

غریب:به کبوترانی که به طور اتفاقی به لانه
خودی وارد می شوند غریب می گویند.

غلط انداز:پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده در بال
های کبوتران رشد کرده باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز دار اید غلط انداز
می گویند.

کلنگی:به کبوتران نرو ماده میگویند که نزدیک به
تخم گذاری هستند و در همه جا در پی هم حرکت و یا پرواز می کنندو بیشتر هم نر به
دنبال ماده است به این عملشان کلنگی می گویند .

کِرِ هَم:به جوجه های یک کلک که شبیه و هم سن و سال
هم هستند کر هم گویند.

کنار در کردن:هر کبوتری که به سن بلوغ رسیده و برای
ازدیاد نسل اماده شده باشد پر دهم که بلند ترین شاه پر بالش هست را نیز می اندازد
و بدین ترتیب بلوغ کامل حاصل شده که در اصطلاح به این گونه پرندها می گویند کنار
در رد کرده است.

کل: به دسته ای از کبوتران که به صورت فشرده
در اسمان پرواز می کنند .

کبک کردن:کبوترانی که می خواهند برای مسابقه اماده
کنند در ایام بهار پرهای بال و دمشان را به یکباره می کشند و به کبوتری که نه دم
دارد و نه بال کبک کبک می گویند.و کسی که این عمل را انجام می دهد می گوید کبک
کرده ام.

کت گرفته:کبوتری که بر اثر بیماری و یا پرواز یک یا
هر دو بالش گرفته و خشک شده و دیگر قادر به پرواز نباشد می گویند کت گرفته شده
است.

مایه:به کبوترانی که برای جفت گیری و ازدیاد نسل در نظر گرفته می شوند و
پس انداز سال ها مرارت و زحمت هستند می گویند مایه کبوتر هستند.

مایه گیر:به کبوترانی که به ارتفاع زیاد را تجربه و پرواز می کنند و بالا می
روند می گویند مایه گیر شده است.

مفت باز:به پرورش دهنده ای که پرندگان خود را قبل
از جلد کردن کامل به پرواز در اورده و کبوتران مبتدی و بدون شناخت لانه خود را گم
کنند.

مفلق:به کبوترانی که بین سنین جوجگی و بزرگ
سالیند مفلق می گویند.

میان تو:به کبوترانی که در ارتفاع متوسط پرواز می
کنند می گویند به میان تو رفته اند.

میان تو سنگین:به کبوترانی که در اسمان به علت ارتفاع
زیاد سو سو می زنند می گویند به میان تو سنگین رفته اند.

نا جلد:به کبوتری گفته می شود که هنوز لانه خود
را به درستی نمی شناسد.

نشان کردن:کبوتران پروازی را هنگام پرواز برای
شناسایی بیشتر در آسمان یا زمین علامت گذاری می کنند و به این عمل می گویند نشان
کرده اند.

ناحریف : به
پرورش دهندگانی می گویند که هرگاه کبوترانشان بر بام یکدیگر بنشینند برای یکدیگر
هدیه می برند ناحریف می گویند.

نما پریدن : به کبوترانی که در جلوی چشمان پرورش دهنده
بپرد و پرواز نماید می گویند نما می پرد.

نی بندی : به چوبهایی که در قفس نصب می شوند تا
کبوتران بتوانند به راحتی بر روی آنها نشسته و استراحت نمایند اصطلاحا نی بندی می
گویند.

وِ شویی : به
کبوتری که هیچ گونه محل و مسکنی نداشته و زندگی را باری به هر جهت می گذراند و نیز
در حد بسیار پایینی از مرغوبیت است.

واریز کردن : کبوتران بعد از یک دوره پروازی به طرف
پایین سرازیر می شوند که تعدادی از آنها بر بام خو نشسته و تعدادی دیگر مجددا بجای
اول خود که همانا بالاترین قسمت آسمان است باز می گردند که پایین آمدن ناگهانی
کبوتران را واریز کردن می نامند.

هِرِش : هرش
به معنای دفعه است و در اصطلاع کبوتر داران هربار که کبوتران به پرواز در آیند می
گویند یک هرش پریده اند.

 

 

 

 

Article source: http://kabootar0511.blogfa.com/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 19,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال 14,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال 14,900 تومان خرید کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان خرید آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال 10,000 تومان خرید خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا 13,000 تومان خرید آموزش پرورش کبک /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان خرید آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال 16,000 تومان خرید پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال 12,800 تومان خرید اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال 9,800 تومان خرید بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال 12,800 تومان خرید آموزش بدنسازی بوکس+  پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال 8,900 تومان خرید آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال 12,000 تومان خرید بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال 10,000 تومان خرید راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال 12,900 تومان خرید  آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان خرید پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 15,500 تومان خرید پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 12,900 تومان خرید  خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال 10,000 تومان خرید پرورش ماهی قزل آلا-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ / اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش پرورش قارچ 14,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 15,000 تومان خرید آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام 2,290 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال 17,700 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     
     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code