همه چیز درباره تخم مرغ – بخش دوم

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 26 آگوست 2017
868807110

درجه بندی تخم مرغ ها:

درجه بندی تخم مرغها بر حسب کیفیت و ظاهر پوسته، سفیده و زرده تعیین میگردد:

۱-درجه AA:

*  پوسته: تمیز-فاقد ترک خوردگی-زبر- سفت – بدون بدشکلی و با فرم طبیعی (بیضی شکل و با یک انتهای پهن تر)
* اتاقک هوایی: با عمق کمتر از ۳ میلی متر.
* سفیده: با قوام و با اندکی ارتفاع-سفیده غلیظ مشهود است-نسبت سفیده غلیظ از سفیده رقیق بیشتر است.
* زرده: سفت و باقوام است-در مرکز سفیده قرار دارد- با لبه های مشخص -غشای ویتلین محکم و سفت است-زرده گرد است.
* شالاز: برجسته ونمایان است.
* نمای پس از شکسته شدن: تخم مرغ سطح کمی را اشغال میکند.
* کهنگی: حداکثر ۱۰ روز.

۲-درجه A:

* پوسته: تمیز- فاقد ترک خوردگی- سفت – زبر- بدون بدشکلی و با فرم طبیعی (بیضی شکل و با یک انتهای پهنتر)
* اتاقک هوایی: با عمق کمتر از ۶ میلی متر.
* سفیده: با قوام و با اندکی ارتفاع-سفیده غلیظ مشهود است-نسبت سفیده غلیظ از سفیده رقیق بیشتر است.
* زرده: سفت و باقوام است-در مرکز سفیده قرار دارد- با لبه های مشخص -غشای ویتلین محکم وسفت است-زرده گرد است.
* شالاز: برجسته ونمایان است.
* کهنگی: حداکثر ۱۵ روز.
* نمای پس از شکسته شدن: سطح بیشتری نسبت به تخم مرغ درجه AA اشغال میکند.

۳- درجه B:

* پوسته: اندکی لکدار و کثیف-دارای اندک بدشکلی و فرم غیر طبیعی.
* اتاقک هوایی: با عمق ۹ میلی متر.کیسه هوایی ممکن است شناور گردد.
* سفیده: نسبت سفیده رقیق از سفیده غلیظ بیشتر است- سفیده رقیق و آبکی است.
* زرده: در مرکز سفیده واقع نیست-مسطح است-غشای ویتلین شکننده است و زرده پس از شکستن تخم مرغ ممکن است پخش گردد.
* شالاز: نامشخص است.
* کهنگی: بیش از ۱۵ روز.
* نمای پس از شکسته شدن: سطح وسیعی را اشغال میکند.

۴- درجه C:

پوسته کثیف و ترکدار-سفیده بسیار آبکی و رقیق-در سفیده لخته خون دیده میشود-اتاقک هوایی بیش از ۹ میلی متر عمق دارد-زرده کاملا مسطح و پخش شده.

نکته:تخم مرغهای درجه C در بازار مواد غذایی عرضه نمیگردد.

نکته:هر چه نسبت سفیده غلیظ به سفیده رقیق بیشتر باشد تخم مرغ تازه تر و مرغوبتر است.

تغییراتی که با گذشت زمان و افزایش کهنگی در تخم مرغ پدید می آید:

۱- اتاقک هوایی بزرگتر و حجیم تر میشود. (به علت ورود هوا به آن)
۲- تخم مرغ افت حجمی پیدا میکند. (به علت خروج دی اکسید کربن و آب)
۳- زرده مسطح تر شده و قطرش افزایش می یابد. زرده ممکن است بیضوی شکل تر گردد.
۴- غشاء خارجی زرده (ویتلین) شکننده تر میگردد.
۵- شالاز نامشخص تر میشود.
۶- با خروج دی اکسید کربن PH تخم مرغ افزایش می یابد.
۷- سفیده غلیظ، رقیق و آبکی میگردد.
۸- تخم مرغ پس از شکسته شدن سطح بیشتری را اشغال میکند.
۹- پوسته از حالت زبری درآمده و صافتر و صیقلی تر میشود.

سایز تخم مرغها:

سایز تخم مرغها به سن مرغ، نژاد مرغ، وزن مرغ، جیره غذایی مرغ و شرایط محیط پرورش مرغ بستگی دارد.

۱- جامبو(JUMBO):هر کدام از آنها بیش از ۶۹ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها ۸۵۰ گرم وزن دارد.

۲- خیلی بزرگ(EXTRA LARGE):هر کدام از آنها ۶۹-۶۴ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها  765 گرم وزن دارد.

۳- بزرگ(LARGE):هر کدام از آنها ۶۳-۵۶ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها  680 گرم وزن دارد.

۴- متوسط(MEDIUM):هر کدام از آنها ۵۵-۴۹ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها ۵۹۵ گرم وزن دارد.

۵- کوچک(SMALL):هر کدام از آنها ۴۸-۴۲ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها ۵۱۰ گرم وزن دارد.

۶- خیلی کوچک(PEEWEE):هر کدام از آنها کمتر از ۴۲ گرم وزن داشته و هر ۱۲ عدد آنها ۴۲۵ کرم وزن دارد.

نحوه تشخیص تخم مرغ تازه، کهنه و فاسد بوسیله لیوان آب و نمک (محلول آب و نمک ۱۰ درصد):

۱- تخم مرغ کهنه به علت نفوذ هوا از طریق روزنه های پوسته و افزایش حجم کیسه هوایی، سبک تر میشود.

۲- تخم مرغ تازه به ته ظرف رفته اما تخم مرغ کهنه در سطح آب شناور میگردد.

۳- چنانچه تخم مرغ بصورت افقی (خوابیده) ته ظرف قرار گیرد، تخم مرغ خیلی تازه است. اما اگر بصورت قائم (با انتهای پهن تر به سمت بالا) در آید کهنگی تخم مرغ ۳ هفته میباشد. چنانچه تخم مرغ بطور مایل ته ظرف قرار گیرد یک هفته از عمر تخم مرغ می گذرد.

۴- چنانچه تخم مرغ  در سطح آب بصورت عمودی غوطه ور گردد کهنه و اگر بصورت افقی غوطه ور گردد خیلی کهنه و احتمالا فاسد  است.

۵- برای تعیین فاسد بودن تخم مرغ بایستی آن را بشکنید. تخم مرغ فاسد بوی نامطبوعی دارد.

نکته: از اضافه نمودن نمک زیاد به آب خودداری کنید چراکه در این حالت تخم مرغهای سالم و تازه نیز در آب شناور خواهند شد.

نگهداری و خرید تخم مرغ:

۱- چنانچه تخم مرغ بطور تصادفی پس از خرید و یا در آشپزخانه ترک برداشت، آن را درون یک ظرف در دار شکسته و پس از بستن درب ظرف آن را در یخچال نگهداری کنید. حداکثر ظرف ۲ روز تخم مرغ را مصرف کنید.

۲- از مصرف تخم مرغهای ترکدار و یا آنهایی که بیش از ۲ ساعت بیرون از یخچال مانده اند خودداری کنید.

۳- بهترین شرایط نگهداری تخم مرغ درون یخچال با دمای ۴ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰-۷۰ درصد است.

۴- مدت زمان مجاز نگهداری تخم مرغ ها در یخچال ۵-۴ هفته میباشد.

۵- تخم مرغها را همواره در کارتن مخصوص خودشان و با انتهای پهن تر به سمت بالا نگهداری کنید. نگهداری تخم مرغها در کارتن مخصوص از ترک برداشتن تخم مرغها جلوگیری کرده و مانع جذب بو توسط تخم مرغها میگردد.

۶- در هر ۲۰ هزار تخم مرغ یکی ممکن است آلوده به باکتری سالمونلا باشد بنابراین تخم مرغها را حتما قبل از مصرف کاملا بپزید تا منعقد گردند.

۷- خرید تخم مرغ را در انتهای لیست خرید خود قرار داده و پس از خرید به محض ورود به منزل آنها را  فورا درون یخچال قرار دهید.

۸- هیچگاه تخم مرغها را در مجاورت غذاهای با بو و طعم تند نظیر پیاز، سیر، پنیر، کلم و گوشت قرار ندهید، چراکه تخم مرغ این بوها را از طریق منافذ پوسته به خود جذب میکند.

۹- تخم مرغها را همیشه در داخل بدنه اصلی یخچال نگهداری کنید و نه در قسمت درب آن (به خاطر نوسانات زیاد دمایی در قسمت درب)

۱۰- تخم مرغ پخته زودتر از تخم مرغ خام فاسد میگردد. تخم مرغ پخته بایستی حداکثر ظرف یک هفته مصرف گردد.

۱۱- از قرار دادن تخم مرغ کاملا پخته درون فریزر خودداری کنید.

۱۲- تخم مرغ کامل زده شده را حداکثر میتوان تا ۴ ماه در فریزر نگهداری کرد.

۱۳- تخم مرغهای با پوسته تمیز، سفت، زبر و فاقد ترک خوردگی را خریداری کنید.

۱۴- کاهش کیفیتی که در تخم مرغ طی یک روز در خارج یخچال ایجاد میگردد معادل یک هفته نگهداری درون یخچال است.

۱۵- معمولا تخم مرغهایی که بصورت صنعتی تولید میگردند کاملا با رعایت اصول بهداشتی شسته و تمیز گردیده و سپس  یک ماده روغنی روی آنها اسپری می گردد تا کیفیت و تازگی تخم مرغها حفظ گردیده و از فساد زود هنگام آنها جلوگیری کند. بنابراین از شستن تخم مرغها خودداری ورزید. (مگر هنگام مصرف)

۱۶- سفیده خام را در یخچال درون ظروف دربسته تا ۴ روز  میتوان نگهداری کرد. زرده خام را به شرطی که درون آب فرو رفته باشد، تا ۳ روز می توان در ظرف دردار درون یخچال نگهداری کرد. تخم مرغ پخته شده (چه داخل پوسته و یا پوست کنده) را میتوان تا ۶ روز درون یخچال درون ظرف دربسته نگهداری کرد.

۱۷- از مصرف تخم مرغ خام ویا نیم بند (عسلی) خودداری کنید. هم بخاطر احتمال آلوده بودن تخم مرغ و هم به علت غیر قابل هضم بودن سفیده خام.

۱۸- پس از کار با تخم مرغ دستها ولوازمی که با تخم مرغ خام در تماس بوده اند را کاملا با آب ومواد شوینده تمیز کنید.

۱۹-در صورت فریز کردن تخم مرغ خام کامل به آن اندکی نمک، شکر و یا عسل اضافه کنید.

۲۰- هرگز تخم مرغ را با پوسته درون مایکروفر قرار ندهید چراکه منفجر خواهد شد.
نحوه جدا کردن زرده و سفیده:

۱- روش سنـــتی: در ایـن روش زرده و سـفـیـده تـوســط
پوسته جدا میگردد. این روش توصیه نمیگردد چراکه احتمال             
آلوده شدن سفیده وزرده زیاد است.

۲- روش ایجاد سوراخ با سوزن: در این روش بوسیله یک سوزن تمیز در پوسته تخم مرغ یک سوراخ به قطر ۴ میلی متر ایجاد میشود. سپس سفیده از پوسته خارج گردیده و زرده درون آن باقی میماند.

۳- استفاده از قیف: یک قیف بهداشتی را روی یک ظرف قرار دهید. سپس تخم مرغ را درون آن بشکنید. سفیده تخم مرغ به ظرف زیرین منتقل گردیده اما زرده درون قیف باقی میماند. دهانه قیف بایستی از قطر زرده کمتر باشد.

 

۴- توسط جداساز تخم مرغ: استفاده از جداکننده های تخم مرغ بسیار بهداشتی و آسان خواهد بود.

 

 

نحوه زدن و فرم دهی سفیده :

نکته:حجم سفیده پس از زده شدن میتواند تا ۸ برابر افزایش یابد.

۱- استفاده از ظروف مسی و یا استیل زنگ نزن بهترین گزینه میباشد. هرگز از ظروف آلومینیومی استفاده نکنید.

۲- ظرف و همزن بایستی کاملا تمیز و عاری از هرگونه روغن (چربی) باشد. وجود روغن و زرده در سفیده مانع از کف کردن مناسب آن میگردد.

۳- سفیده را قبل از زدن چند دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۴- درصورتی که ظرف مسی در اختیار ندارید اندکی کرم تارتار (پتاسیم بی تارتاریت که نوعی نمک ترش است) به سفیده اضافه کنید. کرم تارتار به عنوان پایدار کننده از فروکش کردن کف پس از افزایش حجم در سفیده  و پس از اتمام زدن جلوگیری میکند. برای هر ۴ سفیده ۱/۴ قاشق چایخوری کرم تارتار کافی است. هرگز کرم تارتار را با ظرف مسی بکار نبرید.

۵- با حرکت چرخشی شروع به هم زدن سفیده کنید. با سرعت ۲ دور در ثانیه. پس از ۳۰ ثانیه سفیده شروع به کف کردن میکند. سرعت را به ۴ دور در ثانیه افزایش دهید.

۶- پس از ۳-۲ دقیقه هم زدن، سفیده حجمش افزایش می یابد.

۷- پس از ۲ دقیقه دیگر سفیده به حداکثر حجم خود میرسد.

۸- در این لحظه ظرف را وارونه کنید .سفیده نبایستی پس از وارونه کردن ظرف شره کند وگرنه باید به زدن ادامه داد.

۹- از زدن بیش از حد سفیده خودداری کنید. چراکه سفیده  دیگر با سایر اجزای  مواد غذایی مخلوط نخواهد شد.

نکته: چنانچه از همزن برقی برای زدن سفیده استفاده می کنید، همیشه از سرعت کم شروع کرده و به تدریج پس از ۶۰ ثانیه سرعت همزن را افزایش دهید. سفیده را بیش از ۳ دقیقه با همزن برقی نزنید.

فرم دهی به زرده:

۱- زرده بایستی با اندکی شکر حین زدن مخلوط گردد تا از دانه دانه شدن (متبلور شدن) آن طی حرارت دیدن جلوگیری شود.

۲- زرده را درون ظرف ریخته وشروع به زدن کنید.

۳- مقدار اندکی شکر به زرده اضافه کرده و به زدن خود ادامه دهید اما با شدت بیشتر.

۳- زدن زرده تا ۳ دقیقه کافی است.  زرده  که به رنگ زرد کم رنگ درآمد هم زدن را متوقف کنید

آب پز کردن تخم مرغ:

۱- ابتدا انتهای بزرگتر (پهن تر) تخم مرغ را با یک سوزن سوراخ کنید تا کیسه هوایی سوراخ شده و از تشکیل حفره میان تهی در انتهای پهن تر تخم مرغ حین پختن جلوگیری بعمل آید.

۲- آب سرد را درون ماهیتابه ریخته و به ازای هریک لیتر آب  1/2 قاشق چایخوری نمک به آب اضافه کنید. نمک عمل پوست کندن تخم مرغها را آسانتر میکند. آب بایستی تا اندازه ای باشد که سطح تمام تخم مرغها را کاملا بپوشاند. در ماهیتابه را حین آب پز کردن تخم مرغ نبندید.

۳- هنگامی که آب به حد جوش رسید شعله آتش را کم کنید و اجازه دهید تخم مرغها بصورت نیم جوش پخته شوند.

۴- مدت زمان آب پز کردن تخم مرغها بستگی به سایز تخم مرغها و میزان دلخواه سفت شدن زرده دارد. مدت زمان مورد نیاز برای آب پز کردن تخم مرغ در سه حالت عسلی، نیم بند وسفت به قرار زیر میباشد:

برای تخم مرغهای متوسط: عسلی(۴ دقیقه)-نیم بند(۶ دقیقه)-سفت(۱۱ دقیقه)

برای تخم مرغهای بزرگ: عسلی(۵ دقیقه)-نیم بند(۷ دقیقه)-سفت(۱۲ دقیقه)

برای تخم مرغهای خیلی بزرگ: عسلی(۶ دقیقه)-نیم بند(۸ دقیقه)-سفت(۱۳ دقیقه)

۵- پس از سپری شدن زمان مورد نیاز، آب سرد را روی تخم مرغها گرفته وآنها را سرد کنید. این عمل از تغییر رنگ دادن زرده جلوگیری کرده و پوست کندن تخم مرغها را نیز راحت تر میکند. به منظور پوست کندن تخم مرغها، آنها را روی یک سطح سخت به آرامی بغلطانید تا پوسته ترک بردارد.

 

۶- تخم مرغهای سفت پز را میتوانید بوسیله برش دهنده تخم مرغ به قطعات کوچک و هم اندازه برش دهید .

عضويت در کانال تلگرام مردمان

Article source: http://www.mardoman.net/diet/allaboutegg1

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 19,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال 14,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال 14,900 تومان خرید کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان خرید آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال 10,000 تومان خرید خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا 13,000 تومان خرید آموزش پرورش کبک /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان خرید آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال 16,000 تومان خرید پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال 12,800 تومان خرید اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال 9,800 تومان خرید بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال 12,800 تومان خرید آموزش بدنسازی بوکس+  پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال 8,900 تومان خرید آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال 12,000 تومان خرید بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال 10,000 تومان خرید راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال 12,900 تومان خرید  آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان خرید پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 15,500 تومان خرید پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 12,900 تومان خرید  خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال 10,000 تومان خرید پرورش ماهی قزل آلا-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ / اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش پرورش قارچ 14,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 15,000 تومان خرید آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام 2,290 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال 17,700 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code