بهترین دانه برای تغذیه کبوتر جوجه دار مخلوطی از
دانه هایی چون

1- ارزن
2- قره ماش
3 – گاودانه
4 – گندم
5 – ذرت
6 – نان بربری وسنگک خشک وهاون شده بدون کپک (بخاطر سبوس وهمچنین وجود نمک

کبوتر علاقه زیادی به خوردن آن نشان می دهد هم برای خود و هم برای جوجه هاش
خیلی خوب ولی خوردن بیش از اندازه آن باعث اسهال در کبوتر می شود)

نکته بسیار مهم : دیده شده ته مانده های غذاها طبخ شده را که شامل سبزی
پلو، باقالی پلو،عدس پلو و غیره را با نیت صرفه جویی در مصرف، ته مانده ها
را در جلوی حیوان می ریزند باید خدمتتان عرض کنم که روغنی که در این غذا ها
وجود دارد اثر بسیار بدی در سیستم گوارشی حیوان می گذارد وباعث اسهال
وانسداد روده و بیماری گوارشی در کبوتر می شود پس از انجام این کارجدا
خودداری کنید

به نظر من قره ماش وارزن در تمام وعده ها حفظ شود ومابقی به صورت وعده های
تفننی به آن در هروعده اضافه شود کبوتر حیوانی زیرک است به خاطر اینکه ****
که رویش خوابیده ویا جوجه ها وجاش سرد نشود میل به خوردن دانه های درشت
را بیشتر از خود نشان می دهد وابتدا آنهارا بر می دارد در کل کبوتر در سبد
غذایی خود کاملا تشخیص می دهد که بدنش به کدام دانه بیشتر احتیاج دارد و با
برداشتن سریع آن شما می توانید پی به نیازش ببرید

نکته بسیارمهم این است که :

بعضی ها به اشتباه فکر می کنند که کبوتر در روزهای ابتدایی تولد جوجه هایش
برای تغذیه به آنها دان می دهد ودر وعده های غذایی در جلوی کبوتر فقط ارزن
می ریزند که این اشتباهی جبران ناپذیر است وصدمه زیادی به جوجه کبوتر وارد
می شود چون درست در همان زمانی که جوجه کبوتر باید با دانه های مقوی برای
رشد و تکاملش تغذیه شود وکما بیش درشت واستخوان بندی اش شکل کامل به خود
بگیرد شما تنوع دان را رعایت نمی کنید واین در بنیه جوجه تاثیر به سزایی می
گذارد

نکته جالب اینجاست که کبوتر اگر خود گرسنه بماند ابتدا جوجه هایش را سیر می
کند واین است که انسان پی به عظمت وبزگی پروردگار ومعبودش می برد بعضی از
کبوتر ها مانند ما انسانها علاقه ای برای زاد وولد ندارند تخم می کنند ولی
روی آن نمی خوابند حتی می خوابند ولی بعد از باز شدن جوجه دان نمی دهند به
جفتهایی که ما به عنوان حمال از آنها استفاده می کنیم (چون به جوجه بسیار
رسیدگی وآن را به خوبی تغذیه می کنند) دهن جور می گویند. این اصطلاح با
کبوتر دهن خورده نباید اشتباه شود( دهن خورده ها کبوتران خوب وپرشی اصیل
ایرانی هستند که جوجه های خوبی هم می دهند ویا حتی بهتر از پدر ومادرش
ومعیار ما فقط پرششان در تیر ماه است ، صحبت در مورد این مباحث خودش یک
کتاب را تشکیل می دهد ودر موقع رسیدن به فصلش به صورت مفصل برای شما توضیح
خواهم داد ) این نوع کم کاریها از جناح کبوتران جوان بیشتر دیده می شود
وبعد از چندی معمولا رفع می شود در روز های ابتدایی متولد شدن جوجه کبوتر
نر به همراه ماده به تغذیه می پردازند تا زمانی که جوجه ها به برداشتن دان
از روی زمین عادت کنند از آن پس تغذیه جوجه ها به گردن کبوتر نر می باشد
باید حتما دونوبت در روز جفت جوجه دار مورد بازدید واقع شود که در صورت
مشکل به سرعت رفع گردد گل شور وآب از جلوی آنها نباید برداشته شود نباید
برروی زمین تغذیه شوند (جای دان )باید حتما دو روز یکبار جای آنها تمیز
گردد و ماهی یکبار هم به صورت کامل شستشو وضد عفونی گردد جوجه ها را در
دوران جوجگی باید آفتاب داد گنجه باید رو به آفتاب باشد و حتما نیمی از روز
آفتاب به داخل گنجه بتابد در غیر این صورت استخوانهای جوجه کبوتر رشد خوبی
نخواهند کرد وجوجه ریز می ماند و در جای آبی جوجه ها باید هفته ای یک بار
ویتامین با دز یک گرم در لیتر وماهی یکبار دارویی با نام اکسی تترا ساکلین
با دز یک گرم در لیتر ویک حبه سیر له شده برای کنترل جمعیت میکروبی ریخته
شود دقت داشته باشید بعد از زدن واکسن حتما سه روز در جا آبی جوجه ها ویتا
مین بریزید در زمانی که دان جوجه ها را به صورت زیرکانه و حرفه ای یک وعده
کردید حتما در زمانی که دان می دهید بالای سر جوجه ها بنشینید و به دان
خوردن ،اشتها ومدفوع آنها خوب توجه کنید در صورت مشاهده ویا احساس بروز
مشکل حتما آن جوجه را قرنطینه کنید و به صورت ایزوله شروع به تغذیه آن کنید
تا اطمینان کامل از سلامتی جوجه حاصل شودواز وارد کردن هر گونه جوجه یا
کبوتر به جوجه های تازه خود جدا خودداری کنید شما مطمئن باشید که با رعایت
این مسائل حتی در جوجه کشی های بسیار زیاد در صورتی که این مسائل دقیق و
موشکا فانه انجام گردد و در هیچ یک کوتاهی صورت نگیرد، اگر می گویم هفته ای
یکبار ویتامین دو بار نشود ویا دز دارو کم وزیاد نشود ودفعات تغییر نکند
واکسیناسیون دیر و زود نشود تغذیه به درستی انجام گردد مرگ ومیر را به حد
اقل خواهید رساند .