پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 فوریه 2018
پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

46bb4 10011597 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir,,,,,,,,,,

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 2)

بستر پرورش چگونه باشد؟
آيا مي‌توان بدون پهن کردن بستر، کبک را روي کف پرورش داد؟ اين سئوالي است که اکثر پرورش‌دهندگان مي‌پرسند. جواب اين است بله مي‌توان اما اين کار به صرفه نيست.
بستر دو کار خيلي مهم انجام مي‌دهد:
1-کف سالن را عايق مي‌کند.
2-رطوبت مدفوع کبک را به خود جذب مي‌کند.
نداشتن بستر در روزهاي اول، تنظيم دما که يکي از موارد مهم در پرورش جوجه کبک است را با مشکل مواجه مي‌کند و در سنين بالاتر نيز به دليل توليد مدفوع زياد بستر خيس شده و بيماري‌هاي مختلف از جمله کوکسيديوز در گله شايع مي‌شود. بنابراين استفاده نکردن از بستر در پرورش کبک را فراموش کنيد.
از بسترهاي مختلف مي‌توان براي پرورش جوجه کبک استفاده نمود. معمولاً از خاک اره براي اين کار استفاده مي‌شود که در زمان تهيه بايد به نکات زير توجه کرد:
1-اندازه خاک اره براي کبک نسبتاً ريز باشد.
2-از لحاظ بهداشتي از محل‌هاي معتبر تهيه شود و اگر اطمينان نداريم حتماً ضدعفوني شوند.
3-اجسام برنده در خاک اره وجود نداشته باشد.
مهم‌ترين مشکلي که بستر پوشال در پرورش کبک دارد ايجاد گرد و غبار به خصوص در سنين بالاتر رشد به دليل غريزه بر هم زدن بستر است. نوع ديگر بستر که اين روزها متداول شده است استفاده از مقواهاي مخصوص بستر است که در انواع مختلف توليد مي‌شوند و نوعي که داراي آج‌هاي ريز است براي جوجه کبک مناسب است.
آبخوري مناسب براي هر سن پرورش کبک
آب آشاميدني مناسب بايد دائماً در اختيار کبک باشد. تقريباً‌ دو برابر وزن دان مصرفي در روز کبک آب مصرف مي‌کند. در روزهاي اول پرورش اندازه لبه‌هاي آبخوري بسيار مهم است. تا چند سال پيش که آبخوري مخصوص کبک توليد نشده بود يکي از عوامل مهم تلفات جوجه در روزهاي اول خفه شدن جوجه در آبخوري‌ها بود. اما خوشبختانه اين روزها انواع مختلفي از آبخوري مخصوص کبک در بازار وجود دارد. اگر هم به هر دليلي قادر به تهيه آبخوري‌هاي جديد نيستيد. مي‌توانيد با تغييرات جزئي مشکلات آبخوري‌هاي بزرگ را رفع نماييد. مثلاً مي‌توانيد شيلنگ‌هاي نازک پلاستيکي در دور آبخوري استفاده کنيد تا عمق آبخوري کاهش يابد.
آبخوري کله‌قندي نوع رايج و ساده آبخوري در روزهاي اول است. با رشد پرنده و نياز به آب بيشتر، استفاده از اين نوع آبخوري‌ها به صرفه نيست. براي کاهش حجم کاري سالن مي‌توان از سيستم نيپل و يا ساير انواع آبخوري‌هاي خودکار استفاده نمود.
شما بايد بتوانيد آب سالم و تازه را در طول شبانه‌روز در اختيار پرنده قرار دهيد. بنابراين شستشوي منظم آبخوري يکي از ضروريات است. در روزهاي اول پرورش، شستشو در هر بار پر کردن آبخوري (معمولاً هر 4ساعت يک‌بار) انجام مي‌شود. در سنين بالاتر هم حداقل يک روز در ميان شستشو انجام مي‌شود. خوشبختانه سيستم نيپل بجز مخازن آب آن نيازي به شستشو روزانه ندارد.
سيستم نيپل هم يکي از بهترين نوع آبخوري براي جوجه‌هاي کبک است که دائماً آب گوارا را در اختيار جوجه‌ها قرار مي‌دهد. هر چند هزينه اوليه سيستم نيپل کمي بيشتر از ساير آبخوري‌ها مي‌شود ولي هزينه‌هاي کارگري را به شدت کاهش داده و از طرفي بازدهي پرنده نيز بيشتر مي‌شود. هر نيپل براي 12-10 قطعه کبک در نظر گرفته مي‌شود.
يک آبخوري کله‌قندي براي 70قطعه کبک تا سن يک هفتگي کفايت مي‌کند. همزمان با رشد کبک بايد از آبخوري‌هاي با لبه بلندتر و حجم آب بيشتري استفاده نمود.
دان خوري براي هر سن رشد کبک
دان خوري کبک بايد سه شرط اساسي داشته باشد:
1-ابعاد آن (به خصوص ارتفاع) متناسب با قد پرنده باشد و همزمان با رشد پرنده قابل تنظيم باشد.
2-از ريخت و پاش دان توسط کبک جلوگيري کند.
3-دان کافي را در ساعات بين وعده‌ها در اختيار کبک قرار دهد.
به ازاي هر قطعه کبک حدود 5-3 سانتيمتر طول دان خوري در نظر گرفته مي‌شود. در طول دوران رشد به دليل زيادشدن مصرف دان و تغيير سريع اندازه بدن در کبک بايد از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر استفاده نمود. در دو روز اول معمولاً دان در سيني‌هاي با لبه حداکثر يک سانتيمتر و اگر بستر از نوع مقوا باشد مستقيماً بر روي بستر ريخته مي‌شود تا جوجه دان خوردن را ياد بگيرد. نکته مهم اين است که در روزهاي اول دفعات دان دادن زياد (حدود 10 بار در شبانه‌روز) ولي مقدار دان در هر وعده کم است.
همزمان با رشد پرنده از دان¬خوري¬هاي سيني و بعد از يک هفته مي‌توان از دان¬خوري¬هاي سطلي با لبه کوتاه استفاده نمود. از سه هفتگي به بعد نيز مي‌توان از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر و با لبه بلندتر استفاده نمود. در اين سن بهتر است دان¬خوري¬ها از سقف آويزان شوند و همزمان با رشد پرنده ارتفاع آن نيز تنظيم شود. آويزان بودن دان¬خوري از سقف و تنظيم ارتفاع از تلفات دان به شدت جلوگيري مي‌کند و دان به راحتي از مخزن به سيني کف وارد مي‌شود.
سطح کافي براي دان خوري بايد بر اساس تعداد پرندگان در نظر گرفته شود تا تمام پرندگان دائماً به دان دسترسي داشته باشند. يکي از علائم تعداد کم دان خوري در سالن، کوچک ماندن تعدادي از جوجه کبک‌هاي ضعيف تر است. اين مورد شايد جنبه ژنتيکي نيز داشته باشد اما در صورت کم بودن طول دان خوري در سنين بالا تفاوت وزني بيشتري ديده مي‌شود.
تغذيه
يکي از هدف‌هاي ما در پرورش کبک کاهش ضريب تبديل است و مديريت تغذيه نقش مهمي در کاهش ضريب تبديل و افزايش سوددهي پرورش جوجه دارد. (ضريب تبديل يعني نسبت دان مصرفي به وزن زنده توليدي)
موضوع تغذيه بحث مفصلي است که از حوصله اين مقاله آموزشي خارج است (براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به سايت حس سبز مراجعه کنيد.) و فقط در اين جا به چند اصل مهم اشاره مي‌کنم.
اولين موضوع مهم در بحث تغذيه کبک داشتن جيره مناسب است. جيره مناسب بايد بتواند با کمترين هزينه و با استفاده از مواد اوليه در دسترس احتياجات کبک را تأمين کند.در تغذيه کبک هميشه هدف، مصرف کمتر دان نيست بلکه قيمت جيره هم بايد حداقل قيمت ممکن باشد.
بهتر است دان مصرفي کبک به صورت تازه تهيه شود و حداکثر دان در دوره‌هاي هفتگي مخلوط شود. دان توليدي نيز در شرايط دمايي مناسب نگهداري شود تا ارزش مواد مغذي آن از بين نرود و سالن پرورش محل مناسبي براي ذخيره دان نيست و دان هر وعده فقط وارد سالن شود.
انتخاب دان خوري نيز در جلوگيري از اتلاف دان نقش مهمي دارد که بايد متناسب با رشد پرنده از دانخوري‌هاي با ارتفاع بلندتر استفاده نمود.
نکته بعدي نيز در مورد تغذيه کبک تغيير آرام جيره جديد با جيره قبلي است. ممکن است در طول دوره پرورش از دو يا سه جيره استفاده کنيم بنابراين تغيير هر کدام با جيره جديد بايد به آرامي انجام شود تا در رشد پرنده اختلال ايجاد نشود. در طول پرورش نيز بايد دان دائماً به صورت تازه در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد تا رشد به سرعت انجام شود و معمولاً بهينه‌ترين بازدهي مصرف دان زماني اتفاق مي‌افتد که حداقل در سه وعده غذايي دان در اختيار جوجه قرار گيرد.
آخرين نکته مهم در خصوص تغذيه کبک در اختيار قرار دادن آب کافي و آبخوري مناسب است. چون تقريباً کبک 2 برابر وزن دان مصرفي آب نياز دارد و آب تازه و بهداشتي دائماً بايد در اختيار پرنده قرار گيرد.
نويسنده: سبحان قاسميان

9d5f2 paperpdf پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir9d5f2 paperpdf پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

Article source: https://paperpdf.ir/پرورش-کبک-10011597

               
N1484419161 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1428148789 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1428148537 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1428145046 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 19,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 14,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 14,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1428144922 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1404278545 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1400266290 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1400263102 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 16,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 10,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 13,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1416233907 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1416230624 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1416231699 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1416236278 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 16,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 16,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,800 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1416230046 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1416229358 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1425214806 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1390550378 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 9,800 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,800 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 17,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1417765965 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1484591354 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1373087908 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1373421234 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 15,600 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 8,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1487246534 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1430485541 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1430485632 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1452699265 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 14,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 14,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,500 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1416922344 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir  پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1398081913 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1349078009 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 10,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,500 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1431025469 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1431024356 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1349166938 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1486832380 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 15,500 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 12,900 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 10,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1424545692 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1372681204 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1491422247 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1491417119 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 8,500 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 14,500 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 15,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     
               
N1344068094 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1486389411 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1485585677 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir N1450527050 پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 2,290 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 17,700 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir 18,000 تومان buy پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code