پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 فوریه 2018
پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

QR formula - پرورش کبک,,,,,,,,,,

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 2)

بستر پرورش چگونه باشد؟
آيا مي‌توان بدون پهن کردن بستر، کبک را روي کف پرورش داد؟ اين سئوالي است که اکثر پرورش‌دهندگان مي‌پرسند. جواب اين است بله مي‌توان اما اين کار به صرفه نيست.
بستر دو کار خيلي مهم انجام مي‌دهد:
1-کف سالن را عايق مي‌کند.
2-رطوبت مدفوع کبک را به خود جذب مي‌کند.
نداشتن بستر در روزهاي اول، تنظيم دما که يکي از موارد مهم در پرورش جوجه کبک است را با مشکل مواجه مي‌کند و در سنين بالاتر نيز به دليل توليد مدفوع زياد بستر خيس شده و بيماري‌هاي مختلف از جمله کوکسيديوز در گله شايع مي‌شود. بنابراين استفاده نکردن از بستر در پرورش کبک را فراموش کنيد.
از بسترهاي مختلف مي‌توان براي پرورش جوجه کبک استفاده نمود. معمولاً از خاک اره براي اين کار استفاده مي‌شود که در زمان تهيه بايد به نکات زير توجه کرد:
1-اندازه خاک اره براي کبک نسبتاً ريز باشد.
2-از لحاظ بهداشتي از محل‌هاي معتبر تهيه شود و اگر اطمينان نداريم حتماً ضدعفوني شوند.
3-اجسام برنده در خاک اره وجود نداشته باشد.
مهم‌ترين مشکلي که بستر پوشال در پرورش کبک دارد ايجاد گرد و غبار به خصوص در سنين بالاتر رشد به دليل غريزه بر هم زدن بستر است. نوع ديگر بستر که اين روزها متداول شده است استفاده از مقواهاي مخصوص بستر است که در انواع مختلف توليد مي‌شوند و نوعي که داراي آج‌هاي ريز است براي جوجه کبک مناسب است.
آبخوري مناسب براي هر سن پرورش کبک
آب آشاميدني مناسب بايد دائماً در اختيار کبک باشد. تقريباً‌ دو برابر وزن دان مصرفي در روز کبک آب مصرف مي‌کند. در روزهاي اول پرورش اندازه لبه‌هاي آبخوري بسيار مهم است. تا چند سال پيش که آبخوري مخصوص کبک توليد نشده بود يکي از عوامل مهم تلفات جوجه در روزهاي اول خفه شدن جوجه در آبخوري‌ها بود. اما خوشبختانه اين روزها انواع مختلفي از آبخوري مخصوص کبک در بازار وجود دارد. اگر هم به هر دليلي قادر به تهيه آبخوري‌هاي جديد نيستيد. مي‌توانيد با تغييرات جزئي مشکلات آبخوري‌هاي بزرگ را رفع نماييد. مثلاً مي‌توانيد شيلنگ‌هاي نازک پلاستيکي در دور آبخوري استفاده کنيد تا عمق آبخوري کاهش يابد.
آبخوري کله‌قندي نوع رايج و ساده آبخوري در روزهاي اول است. با رشد پرنده و نياز به آب بيشتر، استفاده از اين نوع آبخوري‌ها به صرفه نيست. براي کاهش حجم کاري سالن مي‌توان از سيستم نيپل و يا ساير انواع آبخوري‌هاي خودکار استفاده نمود.
شما بايد بتوانيد آب سالم و تازه را در طول شبانه‌روز در اختيار پرنده قرار دهيد. بنابراين شستشوي منظم آبخوري يکي از ضروريات است. در روزهاي اول پرورش، شستشو در هر بار پر کردن آبخوري (معمولاً هر 4ساعت يک‌بار) انجام مي‌شود. در سنين بالاتر هم حداقل يک روز در ميان شستشو انجام مي‌شود. خوشبختانه سيستم نيپل بجز مخازن آب آن نيازي به شستشو روزانه ندارد.
سيستم نيپل هم يکي از بهترين نوع آبخوري براي جوجه‌هاي کبک است که دائماً آب گوارا را در اختيار جوجه‌ها قرار مي‌دهد. هر چند هزينه اوليه سيستم نيپل کمي بيشتر از ساير آبخوري‌ها مي‌شود ولي هزينه‌هاي کارگري را به شدت کاهش داده و از طرفي بازدهي پرنده نيز بيشتر مي‌شود. هر نيپل براي 12-10 قطعه کبک در نظر گرفته مي‌شود.
يک آبخوري کله‌قندي براي 70قطعه کبک تا سن يک هفتگي کفايت مي‌کند. همزمان با رشد کبک بايد از آبخوري‌هاي با لبه بلندتر و حجم آب بيشتري استفاده نمود.
دان خوري براي هر سن رشد کبک
دان خوري کبک بايد سه شرط اساسي داشته باشد:
1-ابعاد آن (به خصوص ارتفاع) متناسب با قد پرنده باشد و همزمان با رشد پرنده قابل تنظيم باشد.
2-از ريخت و پاش دان توسط کبک جلوگيري کند.
3-دان کافي را در ساعات بين وعده‌ها در اختيار کبک قرار دهد.
به ازاي هر قطعه کبک حدود 5-3 سانتيمتر طول دان خوري در نظر گرفته مي‌شود. در طول دوران رشد به دليل زيادشدن مصرف دان و تغيير سريع اندازه بدن در کبک بايد از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر استفاده نمود. در دو روز اول معمولاً دان در سيني‌هاي با لبه حداکثر يک سانتيمتر و اگر بستر از نوع مقوا باشد مستقيماً بر روي بستر ريخته مي‌شود تا جوجه دان خوردن را ياد بگيرد. نکته مهم اين است که در روزهاي اول دفعات دان دادن زياد (حدود 10 بار در شبانه‌روز) ولي مقدار دان در هر وعده کم است.
همزمان با رشد پرنده از دان¬خوري¬هاي سيني و بعد از يک هفته مي‌توان از دان¬خوري¬هاي سطلي با لبه کوتاه استفاده نمود. از سه هفتگي به بعد نيز مي‌توان از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر و با لبه بلندتر استفاده نمود. در اين سن بهتر است دان¬خوري¬ها از سقف آويزان شوند و همزمان با رشد پرنده ارتفاع آن نيز تنظيم شود. آويزان بودن دان¬خوري از سقف و تنظيم ارتفاع از تلفات دان به شدت جلوگيري مي‌کند و دان به راحتي از مخزن به سيني کف وارد مي‌شود.
سطح کافي براي دان خوري بايد بر اساس تعداد پرندگان در نظر گرفته شود تا تمام پرندگان دائماً به دان دسترسي داشته باشند. يکي از علائم تعداد کم دان خوري در سالن، کوچک ماندن تعدادي از جوجه کبک‌هاي ضعيف تر است. اين مورد شايد جنبه ژنتيکي نيز داشته باشد اما در صورت کم بودن طول دان خوري در سنين بالا تفاوت وزني بيشتري ديده مي‌شود.
تغذيه
يکي از هدف‌هاي ما در پرورش کبک کاهش ضريب تبديل است و مديريت تغذيه نقش مهمي در کاهش ضريب تبديل و افزايش سوددهي پرورش جوجه دارد. (ضريب تبديل يعني نسبت دان مصرفي به وزن زنده توليدي)
موضوع تغذيه بحث مفصلي است که از حوصله اين مقاله آموزشي خارج است (براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به سايت حس سبز مراجعه کنيد.) و فقط در اين جا به چند اصل مهم اشاره مي‌کنم.
اولين موضوع مهم در بحث تغذيه کبک داشتن جيره مناسب است. جيره مناسب بايد بتواند با کمترين هزينه و با استفاده از مواد اوليه در دسترس احتياجات کبک را تأمين کند.در تغذيه کبک هميشه هدف، مصرف کمتر دان نيست بلکه قيمت جيره هم بايد حداقل قيمت ممکن باشد.
بهتر است دان مصرفي کبک به صورت تازه تهيه شود و حداکثر دان در دوره‌هاي هفتگي مخلوط شود. دان توليدي نيز در شرايط دمايي مناسب نگهداري شود تا ارزش مواد مغذي آن از بين نرود و سالن پرورش محل مناسبي براي ذخيره دان نيست و دان هر وعده فقط وارد سالن شود.
انتخاب دان خوري نيز در جلوگيري از اتلاف دان نقش مهمي دارد که بايد متناسب با رشد پرنده از دانخوري‌هاي با ارتفاع بلندتر استفاده نمود.
نکته بعدي نيز در مورد تغذيه کبک تغيير آرام جيره جديد با جيره قبلي است. ممکن است در طول دوره پرورش از دو يا سه جيره استفاده کنيم بنابراين تغيير هر کدام با جيره جديد بايد به آرامي انجام شود تا در رشد پرنده اختلال ايجاد نشود. در طول پرورش نيز بايد دان دائماً به صورت تازه در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد تا رشد به سرعت انجام شود و معمولاً بهينه‌ترين بازدهي مصرف دان زماني اتفاق مي‌افتد که حداقل در سه وعده غذايي دان در اختيار جوجه قرار گيرد.
آخرين نکته مهم در خصوص تغذيه کبک در اختيار قرار دادن آب کافي و آبخوري مناسب است. چون تقريباً کبک 2 برابر وزن دان مصرفي آب نياز دارد و آب تازه و بهداشتي دائماً بايد در اختيار پرنده قرار گيرد.
نويسنده: سبحان قاسميان

PaperPdf.irPaperPdf.ir

Article source: https://paperpdf.ir/پرورش-کبک-10011597

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 19,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال 14,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال 14,900 تومان خرید کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان خرید آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال 10,000 تومان خرید خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا 13,000 تومان خرید آموزش پرورش کبک /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان خرید آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال 16,000 تومان خرید پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال 12,800 تومان خرید اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال 9,800 تومان خرید بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال 12,800 تومان خرید آموزش بدنسازی بوکس+  پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال 8,900 تومان خرید آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال 12,000 تومان خرید بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال 10,000 تومان خرید راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال 12,900 تومان خرید  آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان خرید پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 15,500 تومان خرید پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 12,900 تومان خرید  خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال 10,000 تومان خرید پرورش ماهی قزل آلا-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ / اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش پرورش قارچ 14,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 15,000 تومان خرید آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام 2,290 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال 17,700 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     
     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code