پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 فوریه 2018
پرورش کبک | کبک,تخم بلدرچين | PaperPdf.ir

QR formula - پرورش کبکبلدرچين,کبک,تخم بلدرچين,تخم کبک,گوشت بلدرچين,گوشت کبک,پرورش بلدرچين,پرورش کبک,فروش تخم کبک,فروش تخم بلدرچين,قيمت تخم بلدرچين

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 2)

بستر پرورش چگونه باشد؟
آيا مي‌توان بدون پهن کردن بستر، کبک را روي کف پرورش داد؟ اين سئوالي است که اکثر پرورش‌دهندگان مي‌پرسند. جواب اين است بله مي‌توان اما اين کار به صرفه نيست.
بستر دو کار خيلي مهم انجام مي‌دهد:
1-کف سالن را عايق مي‌کند.
2-رطوبت مدفوع کبک را به خود جذب مي‌کند.
نداشتن بستر در روزهاي اول، تنظيم دما که يکي از موارد مهم در پرورش جوجه کبک است را با مشکل مواجه مي‌کند و در سنين بالاتر نيز به دليل توليد مدفوع زياد بستر خيس شده و بيماري‌هاي مختلف از جمله کوکسيديوز در گله شايع مي‌شود. بنابراين استفاده نکردن از بستر در پرورش کبک را فراموش کنيد.
از بسترهاي مختلف مي‌توان براي پرورش جوجه کبک استفاده نمود. معمولاً از خاک اره براي اين کار استفاده مي‌شود که در زمان تهيه بايد به نکات زير توجه کرد:
1-اندازه خاک اره براي کبک نسبتاً ريز باشد.
2-از لحاظ بهداشتي از محل‌هاي معتبر تهيه شود و اگر اطمينان نداريم حتماً ضدعفوني شوند.
3-اجسام برنده در خاک اره وجود نداشته باشد.
مهم‌ترين مشکلي که بستر پوشال در پرورش کبک دارد ايجاد گرد و غبار به خصوص در سنين بالاتر رشد به دليل غريزه بر هم زدن بستر است. نوع ديگر بستر که اين روزها متداول شده است استفاده از مقواهاي مخصوص بستر است که در انواع مختلف توليد مي‌شوند و نوعي که داراي آج‌هاي ريز است براي جوجه کبک مناسب است.
آبخوري مناسب براي هر سن پرورش کبک
آب آشاميدني مناسب بايد دائماً در اختيار کبک باشد. تقريباً‌ دو برابر وزن دان مصرفي در روز کبک آب مصرف مي‌کند. در روزهاي اول پرورش اندازه لبه‌هاي آبخوري بسيار مهم است. تا چند سال پيش که آبخوري مخصوص کبک توليد نشده بود يکي از عوامل مهم تلفات جوجه در روزهاي اول خفه شدن جوجه در آبخوري‌ها بود. اما خوشبختانه اين روزها انواع مختلفي از آبخوري مخصوص کبک در بازار وجود دارد. اگر هم به هر دليلي قادر به تهيه آبخوري‌هاي جديد نيستيد. مي‌توانيد با تغييرات جزئي مشکلات آبخوري‌هاي بزرگ را رفع نماييد. مثلاً مي‌توانيد شيلنگ‌هاي نازک پلاستيکي در دور آبخوري استفاده کنيد تا عمق آبخوري کاهش يابد.
آبخوري کله‌قندي نوع رايج و ساده آبخوري در روزهاي اول است. با رشد پرنده و نياز به آب بيشتر، استفاده از اين نوع آبخوري‌ها به صرفه نيست. براي کاهش حجم کاري سالن مي‌توان از سيستم نيپل و يا ساير انواع آبخوري‌هاي خودکار استفاده نمود.
شما بايد بتوانيد آب سالم و تازه را در طول شبانه‌روز در اختيار پرنده قرار دهيد. بنابراين شستشوي منظم آبخوري يکي از ضروريات است. در روزهاي اول پرورش، شستشو در هر بار پر کردن آبخوري (معمولاً هر 4ساعت يک‌بار) انجام مي‌شود. در سنين بالاتر هم حداقل يک روز در ميان شستشو انجام مي‌شود. خوشبختانه سيستم نيپل بجز مخازن آب آن نيازي به شستشو روزانه ندارد.
سيستم نيپل هم يکي از بهترين نوع آبخوري براي جوجه‌هاي کبک است که دائماً آب گوارا را در اختيار جوجه‌ها قرار مي‌دهد. هر چند هزينه اوليه سيستم نيپل کمي بيشتر از ساير آبخوري‌ها مي‌شود ولي هزينه‌هاي کارگري را به شدت کاهش داده و از طرفي بازدهي پرنده نيز بيشتر مي‌شود. هر نيپل براي 12-10 قطعه کبک در نظر گرفته مي‌شود.
يک آبخوري کله‌قندي براي 70قطعه کبک تا سن يک هفتگي کفايت مي‌کند. همزمان با رشد کبک بايد از آبخوري‌هاي با لبه بلندتر و حجم آب بيشتري استفاده نمود.
دان خوري براي هر سن رشد کبک
دان خوري کبک بايد سه شرط اساسي داشته باشد:
1-ابعاد آن (به خصوص ارتفاع) متناسب با قد پرنده باشد و همزمان با رشد پرنده قابل تنظيم باشد.
2-از ريخت و پاش دان توسط کبک جلوگيري کند.
3-دان کافي را در ساعات بين وعده‌ها در اختيار کبک قرار دهد.
به ازاي هر قطعه کبک حدود 5-3 سانتيمتر طول دان خوري در نظر گرفته مي‌شود. در طول دوران رشد به دليل زيادشدن مصرف دان و تغيير سريع اندازه بدن در کبک بايد از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر استفاده نمود. در دو روز اول معمولاً دان در سيني‌هاي با لبه حداکثر يک سانتيمتر و اگر بستر از نوع مقوا باشد مستقيماً بر روي بستر ريخته مي‌شود تا جوجه دان خوردن را ياد بگيرد. نکته مهم اين است که در روزهاي اول دفعات دان دادن زياد (حدود 10 بار در شبانه‌روز) ولي مقدار دان در هر وعده کم است.
همزمان با رشد پرنده از دان¬خوري¬هاي سيني و بعد از يک هفته مي‌توان از دان¬خوري¬هاي سطلي با لبه کوتاه استفاده نمود. از سه هفتگي به بعد نيز مي‌توان از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر و با لبه بلندتر استفاده نمود. در اين سن بهتر است دان¬خوري¬ها از سقف آويزان شوند و همزمان با رشد پرنده ارتفاع آن نيز تنظيم شود. آويزان بودن دان¬خوري از سقف و تنظيم ارتفاع از تلفات دان به شدت جلوگيري مي‌کند و دان به راحتي از مخزن به سيني کف وارد مي‌شود.
سطح کافي براي دان خوري بايد بر اساس تعداد پرندگان در نظر گرفته شود تا تمام پرندگان دائماً به دان دسترسي داشته باشند. يکي از علائم تعداد کم دان خوري در سالن، کوچک ماندن تعدادي از جوجه کبک‌هاي ضعيف تر است. اين مورد شايد جنبه ژنتيکي نيز داشته باشد اما در صورت کم بودن طول دان خوري در سنين بالا تفاوت وزني بيشتري ديده مي‌شود.
تغذيه
يکي از هدف‌هاي ما در پرورش کبک کاهش ضريب تبديل است و مديريت تغذيه نقش مهمي در کاهش ضريب تبديل و افزايش سوددهي پرورش جوجه دارد. (ضريب تبديل يعني نسبت دان مصرفي به وزن زنده توليدي)
موضوع تغذيه بحث مفصلي است که از حوصله اين مقاله آموزشي خارج است (براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به سايت حس سبز مراجعه کنيد.) و فقط در اين جا به چند اصل مهم اشاره مي‌کنم.
اولين موضوع مهم در بحث تغذيه کبک داشتن جيره مناسب است. جيره مناسب بايد بتواند با کمترين هزينه و با استفاده از مواد اوليه در دسترس احتياجات کبک را تأمين کند.در تغذيه کبک هميشه هدف، مصرف کمتر دان نيست بلکه قيمت جيره هم بايد حداقل قيمت ممکن باشد.
بهتر است دان مصرفي کبک به صورت تازه تهيه شود و حداکثر دان در دوره‌هاي هفتگي مخلوط شود. دان توليدي نيز در شرايط دمايي مناسب نگهداري شود تا ارزش مواد مغذي آن از بين نرود و سالن پرورش محل مناسبي براي ذخيره دان نيست و دان هر وعده فقط وارد سالن شود.
انتخاب دان خوري نيز در جلوگيري از اتلاف دان نقش مهمي دارد که بايد متناسب با رشد پرنده از دانخوري‌هاي با ارتفاع بلندتر استفاده نمود.
نکته بعدي نيز در مورد تغذيه کبک تغيير آرام جيره جديد با جيره قبلي است. ممکن است در طول دوره پرورش از دو يا سه جيره استفاده کنيم بنابراين تغيير هر کدام با جيره جديد بايد به آرامي انجام شود تا در رشد پرنده اختلال ايجاد نشود. در طول پرورش نيز بايد دان دائماً به صورت تازه در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد تا رشد به سرعت انجام شود و معمولاً بهينه‌ترين بازدهي مصرف دان زماني اتفاق مي‌افتد که حداقل در سه وعده غذايي دان در اختيار جوجه قرار گيرد.
آخرين نکته مهم در خصوص تغذيه کبک در اختيار قرار دادن آب کافي و آبخوري مناسب است. چون تقريباً کبک 2 برابر وزن دان مصرفي آب نياز دارد و آب تازه و بهداشتي دائماً بايد در اختيار پرنده قرار گيرد.
نويسنده: سبحان قاسميان

PaperPdf.irPaperPdf.ir

Article source: https://paperpdf.ir/پرورش-کبک-10011597

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

آموزش پرورش کرم ابریشم

پرورش قارچ خوراکی در منزل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

خرید آموزش پرورش میگو/اورجینال

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت فلفل گلخانه ای

آموزش پرورش اندام و بدنسازی
کلیه حرکات و تمرین ها
DVD

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و کامل - اورجینال

راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی

پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی)

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

همراه با گارانتی

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه گلخانه ای

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

     
25,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     

فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ با کیفیت عالی

بسته راهنمای کامل پرورش طیور
گام به گام بصورت کاربردی

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

کاملترین cdآموزشی پرورش زنبور عسل

     
25,000 تومان خرید فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     

نحوه کاشت، نگهداری و حفاظت از نخل خرما(اصول کامل باغبانی)

**آموزش پرورش بلدرچین**

آموزش کاشت - داشت - برداشت سیب زمینی

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران، برداشت ، بسته بندی و ...

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     

کامل ترین و جدیدترین مجموعه آموزشی کشت و برداشت و بسته بندی زعفران

پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
به زبان فارسی

فیلم آموزشی مدیریت گاوداری صنعتی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     

کاملترین مجموعه آموزشی گاو شیری

آموزش در قالب سی دی و کتاب آموزشی

مهارتی نوین و درامد زا
مناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش کاشت و پرورش سیب و انار

آموزش پرورش مرغ تخمگذار - به زبان فارسی

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان

     
25,000 تومان خرید آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     

به زبان فارسی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
18,000 تومان خرید راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code