در باره ی حیوانات

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 29 آوریل 2018

سهره قناری

سهره طلايي يا معمولي يکي از شايع ترين انواع سهره در سراسر دنيا مي باشد . علاقمندان زيادي در تمام دنيا تمايل به نگهداري از اين پرنده خوش آواز و زيبا دارند .

1 ) از تظر ابعاد قفس ، سهره در قفسي با ابعاد قفس قناري شاداب تر از قفس هاي کوچک و معمول خواهد بود .

2 ) در قفس بزرگ مي توان از سهره جوجه نيز گرفت .

3 ) در هنگام توليد مثل پرنده ماده بين 3 تا 7 تخم مي گذارد که تخم ها به رنگ سفيد متمايل به آبي بوده و نقاط ريز قرمز يا قهوه اي در يک طرف تخم ها ديده مي شود . پرنده ماده به مدت 14 روز روي تخم ها مي خوابد . در اين مدت پرنده نر براي ماده غذا مي آورد که ممکن است دانه و يا حشره باشد . در اين هنگام پرنده نر در اوج مستي بوده و بال هاي خود را به صورت آويزان نگه مي دارد . دو هفته نيز طول مي کشد تا جوجه ها آماده ترک لانه فنجاني شکل شوند . لانه اي که معمولاً در ارتفاع 2 تا 10 متري از سطح زمين و در ميان شاخه هاي درخت ساخته شده مي شود .

4 ) تغذيه سهره از انواع دانه ها بوده ولي بهترين دانه جهت نگهداري سهره در قفس شاهدانه مي باشد . همچنين سهره ها علاقه بسيار زيادي به دانه آفتابگردان تازه دارند و به همين دليل يکي از مناطقي که مي توان اين پرنده را بيشتر مشاهده کرد مزارع آفتابگردان است .

5 ) سيستم تنفسي سهره بسيار حساس بوده و نبايد اين پرنده را در محل هايي با تهويه نامناسب و يا گرد و غبار و دود قرار داد . دود سيگار نيز براي سهره حالت سمي دارد .

6 ) وجود نور کافي در رنگ پذيري سهره هاي جوان از اهميت زيادي برخوردار است . در نور کم رنگ سرخ صورت پس از اولين پر ريزان به رنگ نارنجي و يا حتي زرد تبديل مي شود .

7 ) وجود آب تازه روزانه جهت آشاميدن و نيز وجود آب روزانه جهت آب تني پرنده اثر بسيار زيادي در شادابي پرنده دارد .

8 ) اگر تمايل داريد سهره شما همچون سهره هاي آزاد در طبيعت از کمترين حساسيت به شرايط جوي برخوردار باشد و حتي در شرايط بد جوي هم مقاوم بوده و آواز بخواند بايد از همان ابتدا پرنده را در محيط باز پرورش دهيد . معمولاً سهره هايي که در محيط داخل منزل نگهداري مي شوند چنانچه به محيط آزاد و در معرض تغييرات جوي قرار گيرند دچار پر ريزان بي موقع و قطع آواز مي شوند .

9 ) اندازه سهره در آواز سهره نقشي ندارد ولي بهتر است در هنگام خريد سهره هايي با دم ، منقار و پاهاي بلند تر را انتخاب کنيد .

10 ) اگر قصد جوجه گيري از سهره با قناري و يا ساير سهره ها را داريد بايد بدانيد که سهره شما بايد در اوج مستي بوده و رام باشد . سهره در اوج مستي با بال هايي آويزان به آوازخواني مي پردازد و در اين هنگام رنگ منقار سهره سفيد متمايل به صورتي است .

11 ) جهت رام کردن سهره بايد قفس سهره کوچک بوده و در محلي پر رفت و آمد و کم خطر و در نزديکي سطح زمين قرار گيرد .

12 ) از دست زدن به سهره جداً خودداري نماييد .

13 ) منقار سهره نر بزرگ تر از منقار سهره ماده مي باشد و بنابراين يک روش ساده در انتخاب جوجه سهره نر توجه به اندازه منقار آن است .

14 ) جوجه سهره قابليت يادگيري آواز ساير سهره ها و يا قناري را دارد .

15 ) سهره ماده در زمان مستي آواز مي خواند ولي آواز سهره ماده کوتاه تر و آرام تر از سهره نر بوده و تنوع کمتري دارد .

16 ) يکي از بهترين روش ها براي تشخيص سهره نر و ماده اين است که در سهره نر رنگ سرخ صورت گسترش بيشتري داشته و از چشم ها نيز عبور مي کند ولي در سهره ماده رنگ سرخ صورت تا ميانه چشم ها امتداد دارد .

17 ) در کشور ما در زمان مهاجرت سهره را مي توان در نواحي شهري و حاشيه شهري مشاهده نمود . در ايران زمان مهاجرت سهره از اوايل پاييز مي باشد .

18 ) عمر سهره در شرايط عادي بيشتر از 8 سال و کمتر از 12 سال است .

19 ) زير گونه اي از سهره معمولي در ايران و به خصوص در نواحي شرقي کشور يافت مي شود که در عامه به عنوان سهره حلب شناخته مي شود . آواز سهره حلب بسيار شبيه به سهره معمولي است ولي اندکي تيز تر بوده و وضوح آن اندکي کمتر است .

20 ) جوجه حاصل از تلقيح سهره با قناري و ساير سهره ها به جز سهره حلب عقيم است . جوجه حاصل از سهره معمولي و سهره حلب اصطلاحاً زاغ سر ناميده مي شود .

پرندگاني کوچک جثه و اندکي کوچک تر از گنجشک خانگي با دم چنگالي شکل و منقار مخروطي و نسبتاً باريک ، دمگاه سفيد رنگ ، صورت قرمز رنگ ، پس سر سياه رنگ ، گونه هاي سفيد ،گرده قهوه اي يا خاکستري ، بال هاي سياه رنگ با نوار زرد کاملاً مشخص در بال ها ، سينه اي به رنگ نخودي و پا هاي تيره رنگ هستند .

زير گونه اي از سهره طلايي با نام سهره طلايي سر خاکستري و با نام محلي سهره حلب در شرق ايران يافت مي شود که فاقد رنگ سياه و سفيد در سر بوده و گرده و سينه خاکستري رنگ و صورت قرمز رنگ و منقاري مخروطي و اندکي بلند تر از سهره معمولي دارد .

پرنده نر و ماده بسيار شبيه به يکديگر هستند با اين تفاوت که رنگ قرمز صورت در پرنده نر وسعت بيشتري داشته و از لبه عقبي چشم ها نيز فراتر مي رود در حالي که در پرنده ماده رنگ قرمز صورت تا ميانه هاي چشم مي رسد . همچنين به طور کلي منقار پرنده نر نسبت به منقار پرنده ماده بزرگ تر مي باشد . خارج از فصل توليد مثل از انواع دانه ها تغذيه مي کند و در فصل توليد مثل علاوه بر دانه ها از حشرات نيز تغذيه مي نمايد . بهترين غذا براي نگهداري اين پرنده در قفس شاه دانه است ولي مي توان جوجه ها را از همان ابتدا به خوردن ارزن يا کتان عادت داد در کشور ما به جز رد نواحي محدودي از جنوب شرق در ساير نواحي به تعداد نسبتاً فراوان ديده شده و توليد مثل نيز مي کند . سهره پيشاني سرخ پرنده اي کوچک و به طول 12 سانتيمتر و اندکي بزرگ تر از فينچ معمولي مي باشد . منقار مخروطي و کوچک ، پاهاي تيره رنگ ، دمگاه زرد يا نارنجي ، سر و سينه سياه رنگ با لکه قرمز يا نارنجي درخشان در پيشاني از خصوصيات اين پرنده است . پرنده نر و ماده بسيار مشابه هستند و تشخيص آن ها از يکديگر تنها براي افراد با تجربه امکان پذير است .به طور کلي پرنده نر از پر و بال درخشان تري نسبت به پرنده ماده برخوردار است . لکه سرخ پيشاني در پرنده نر نسبت به پرنده ماده وسعت بيشتري دارد و همچنين در پرنده نر علاوه بر پرهاي ناحيه سينه که سياه رنگ هستند در ناحيه شکم نيز بخشي از پرها سياه هستند در حالي که در پرنده ماده در ناحيه شکم تنها رگه هاي تيره رنگ و آن هم در حاشيه ديده مي شود و در ماده تنها سينه سياه رنگ است . البته چنانچه پرنده از زمان جوجگي در قفس بوده باشد در آن صورت تشخيص نر و ماده بسيار دشوار بوده و بايد به مواردي چون آوازخواني که خاص پرنده نر است در تشخيص جنس ها توجه شود .پرنده جوان به طور کلي به رنگ يک دست نخودي يا قهوه اي ديده مي شود که فاقد لکه نارنجي پيشاني و نيز فاقد رنگ سياه در سر و سينه است . به مرور با افزايش سن ابتدا رگه رگه هاي سياه رنگ در ناحيه سينه و شکم پديد آمده و به مرور پرهاي قرمز يا نارنجي در پيشاني بوجود مي آيد به طوري که در اواخر زمستان سال اول زندگي پيشاني تقريباً قرمز و سينه و سر دودي رنگ مي گردد.به طور کلي گل به سر پرنده اي کوهستان زي بوده و در نواحي کوهستاني مرتفع با ارتفاع بيش از 2000 متر زندگي و توليد مثل مي کند و در فصل پاييز و زمستان به ارتفاعات کمتر و نواحي کوهستاني اطراف شهرهاي نزديک محل توليد مثل مهاجرت مي نمايد . اين پرنده در نواحي کوهستاني زاگرس و البرز از شمال و شمال غرب گرفته تا جنوب غرب يافت مي شود .گل به سر پرنده اي اجتماعي بوده و خارج از فصل توليد مثل در دسته هاي ده بيست تايي در ميان علف هرزهاي دانه دار ديده مي شود . بين يک تا سه بار در سال توليد مثل مي کند . در استان مرکزي اولين جوجه ها از اواخر خرداد و اوايل تيرماه از لانه خارج مي شوند . گل به سر و قناري هر دو از يک جنس بوده و متعلق به جنس Serinus مي باشند و به همين دليل عده اي گل به سر را تنها قناري بومي ايران مي دانند که البته بايد گفت که سهره پيشاني سرخ تنها بومي ايران نيست و در کشورهايي چون افغانستان ، ازبکستان ، ترکيه و … نيز ديده مي شود .

سهره پيشاني سرخ در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از علاقه مندان به نگهداري پرندگان آوازخوان قرار گرفته است تا جايي که عده اي از اين پرنده و قناري جوجه گيري نموده اند که جوجه حاصل را اصطلاحاً گل به سر قناري مي نماند و جالب اين که گل به سر قناري خود قادر به توليد مثل با قناري و گل به سر است .سهره پيشاني سرخ پرنده اي دانه خوار مي باشد . بهترين غذا جهت پرورش در قفس مخلوطي از دانه هاي ارزن و کتان مي باشد .صداي معمول اين پرنده به صورت جير جير بوده و آواز اين پرنده شامل چهچه ها و تحريرهاي تند و سريع و گاهاً نامشخص بوده و شنيدن صداي آواز مخصوصاً از راه دور تا حدودي شبيه سهره معمولي مي باشد .

روشهاي جفت انداختن سهره با قناري با توجه به تجارب شخصي افراد. شرايط جفت انداختن سهره با قناري : 1 داشتن یک سهره نر جوان و آرام که بتواند خوب مست شود.

۲- داشتن یک قناری ماده که جثه آن زیاد بزرگ نباشد و بتواند برای جفت شدن آماده شود.

در مرحله اول باید سعی کنید که سهره را خوب تربیت کنید به طوری که کاملا آرام باشد و خوب آواز بخواند ودر تغذیه آن نیز می توانید از شاهدانه یا تخم کاهو و سبزیجاتی مثل گشنیز استفاده کنید. در مورد قناری هم باید خوب آرام باشد و در جایی قرار گیرد که سهره را نبیند و فقط بتواند صدای سهره را بشنود تا زمانی که آماده شود.

در مرحله دوم پس از شش دانگ مست شدن سهره و همچنین آماده شدن قناری تا چند هفته آنها را در نزدیک هم قرار می دهید به طوری که همدیگر را ببینند و برای جفت شدن با هم کاملا آماده شوند.

توجه داشته باشید که اگر می خواهید جوجه سهره قناری سرخ باشد باید سهره را با قناری سرخ رنگ جفت کنید و همچنین اگر خواستید سهره قناری زرد باشد باید قناری ماده زرد رنگ باشد. نکته مهم اینکه باید از نژاد قناری و پشت آن باخبر باشید چون بعضی از قناری ها دورگه هستند و با وجود سرخ بودن رنگ قناری ماده جوجه ها سرخ نمی شوند. و در کل سهره قناری های سرخ از همه با ارزش تر هستند.

موقعی هم که جوجه ها از تخم بیرون آمدند بهتر است که سهره را از پیش آنها خارج کنید چون در بعضی مواقع سهره جوجه ها را اذیت می کند. و به جز شاهدانه و ارزن می توانید از غذای تخم مرغی و مغز پسته در تغذیه جوجه ها استفاده کنید و محل نگهداری آنها هم خنک باشد.

برای تولید سهره قناری موارد ذیل را میتوان انجام داد :

۱-سهره نر با سن ۴سال و حتی بیشتر که رام بوده و آرام میباشد تهیه فرمایید.

۲-سهره نر را بصورت تنها در محلی که پرنده دیگری را نبیند نگهداری نمایید.

۳- مقدار کم غذای تخم مرغی برای سهره در نظر بگیرید و حداقل درهفته سه روز این غذا را در اختیار سهره قرار دهید . تغدیه اصلی سهره با شاهدانه باشد و مقدار کم هفت تخم نیز دردسترس او قرار دهید ۰

۴- سهره مذکور میباید مست شود و بصورت مرتب آواز خوانی نماید . آواز خوانی باید به نحوی باشد که زمانیکه قفس سهره را دست خود دارید پرنده بازهم آواز بخواند. بقول معروف پرنده پرو شود۰ظرف مخصوص آبتنی بصورت یک روز درمیان در دسترس سهره قرار داده شود ۰

۵- یک قناری ماده که از لحاظ جثه درشت نباشد را انتخاب نمایید .قناری ماده چنانچه از نژاد مخلوط قناری رنگی – حمال – با قناری فری باشد مناسب تر خواهد بود .

۶-قفس قناری ماده را برای مدتی در میان قفس دو قناری نر مست که قرص میخوانند قرار دهید بنحوی قفس را بپوشانید که قناری ماده نرها را نبیند۰

۷- داخل قفس ماده یک لانه مناسب قرار دهید. ظرف مخصوص آبتنی بصورت یک روز درمیان در دسترس قناری قرار داده شود ۰

۸- قناری ماده زمانیکه کاملا آماده شد و تمایل به جفت گیری و لانه سازی را نشان داد به محلی که قفس سهره قرار دارد ببرید و قفس او را درکنار قفس سهره قرار دهید۰

9- چنانچه سهره مناسب بوده ومست باشد مانند قناری نر می تواند با آواز خوانی ماده را بسمت خود جذب نماید۰آمادگی سهره از ظاهر اون مشخصه. نوک و پای سهره سفید می شه و مرتب با نوک لای انگشتاش رو نوک می زنه( مثه اینه که داره پوست پاشو می کنه) و در موقع خوندن روی تیرک شروع به رقصیدن می کنه و این ور و اون ور می ره.

10- بعد از حدود ۳ روز – به تشخیص شما هم بستگی دارد – سهره را بداخل قفس قناری ماده وارد کنید ۰

11- توصیه میکنم برای اینکه یک سهره مناسب داشته باشید همواره در بین قناری های ماده که بصورت مجزا از نرها نگهداری میکنید جوجه سهره پرورش دهید که طی دوران رشد خود بتواند براحتی با قناری ها خو بگیرد و قناریهای ماده نیز به سهره عادت کنند۰

12 – کار بسیار دشواری در پیش دارید صبور باشید ۰ براي جفت گيري حتما بايد سهره نر باشد و قناري ماده و اولويت آنها به شرح زير است:

*سهره نر از نوع سهره سبز يا سهره ي بروجردي و يا سهره ي كرماني باشد.

*قناري ماده به رنگ زرد روشن و يا قرمز سير و در اولويت هاي بعدي رنگهاي روشن ديگر باشد.

2:سهره ي نر انتخابي بايد درشت باشد تا بتواند با قناري ماده جفت گيري نمايد وهمچنين خوش رنگ باشد.

*چون اصولا سهره ها از قناري ها قامتشان كوتاه تر است در انتخاب سهره بايد دقت نمود تا در جفت گيري دچار مشكل نشوند.

3:قناري ماده بايد جوان باشد ومست وهمچنين تا بحال جفت گيري نكرده باشد.

*اگر بتوانيد قناري پيدا كنيد كه قبلا با سهره جفت گيري كرده باشد بسيار اسو اما نحوه ي جفت انداختن سهره و قناري

-سهره را بايد در مكاني قرار دهيد كه با صداي قناري آشنا شود و حتي الامكان سهره در مدتي در قفس قناري ها بگذاريد.

-هنگام فرا رسيدن مستي سهره آن را در قفس قناري بياندازيد.

*زماني كه نوك سهره ها كاملا سفيد ميشود و پاهايشان نيز سفيد ميشود اوج مستي سهره هاست

براي تقويت نطفه سهره وقناري از قطره ي مولتي ويتامين…تخم مرغ آب پز…ماسه…بادام درختي رنده شده(طوري كه بتوانند بخورند) ميتوان استفاده كرد.

-براي جفت شدن سهره و قناري تان مكاني ساكت را انتخاب كنيد و در جفت گيري آنها عجله نكنيد.

 

 

Article source: http://heyvanatali.blogfa.com/post/6

               
N1484419161 در باره ی حیوانات N1428148789 در باره ی حیوانات N1428148537 در باره ی حیوانات N1428145046 در باره ی حیوانات
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان buy در باره ی حیوانات 19,900 تومان buy در باره ی حیوانات 14,900 تومان buy در باره ی حیوانات 14,900 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1428144922 در باره ی حیوانات N1404278545 در باره ی حیوانات N1400266290 در باره ی حیوانات N1400263102 در باره ی حیوانات
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان buy در باره ی حیوانات 16,000 تومان buy در باره ی حیوانات 10,000 تومان buy در باره ی حیوانات 13,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1416233907 در باره ی حیوانات N1416230624 در باره ی حیوانات N1416231699 در باره ی حیوانات N1416236278 در باره ی حیوانات
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان buy در باره ی حیوانات 16,000 تومان buy در باره ی حیوانات 16,000 تومان buy در باره ی حیوانات 12,800 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1416230046 در باره ی حیوانات N1416229358 در باره ی حیوانات N1425214806 در باره ی حیوانات N1390550378 در باره ی حیوانات
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان buy در باره ی حیوانات 9,800 تومان buy در باره ی حیوانات 12,800 تومان buy در باره ی حیوانات 17,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1417765965 در باره ی حیوانات N1484591354 در باره ی حیوانات N1373087908 در باره ی حیوانات N1373421234 در باره ی حیوانات
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان buy در باره ی حیوانات 15,600 تومان buy در باره ی حیوانات 8,900 تومان buy در باره ی حیوانات 12,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1487246534 در باره ی حیوانات N1430485541 در باره ی حیوانات N1430485632 در باره ی حیوانات N1452699265 در باره ی حیوانات
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان buy در باره ی حیوانات 14,900 تومان buy در باره ی حیوانات 14,900 تومان buy در باره ی حیوانات 12,500 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1416922344 در باره ی حیوانات  در باره ی حیوانات N1398081913 در باره ی حیوانات N1349078009 در باره ی حیوانات
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان buy در باره ی حیوانات 10,000 تومان buy در باره ی حیوانات 12,500 تومان buy در باره ی حیوانات 12,900 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1431025469 در باره ی حیوانات N1431024356 در باره ی حیوانات N1349166938 در باره ی حیوانات N1486832380 در باره ی حیوانات
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان buy در باره ی حیوانات 15,500 تومان buy در باره ی حیوانات 12,900 تومان buy در باره ی حیوانات 10,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1424545692 در باره ی حیوانات N1372681204 در باره ی حیوانات N1491422247 در باره ی حیوانات N1491417119 در باره ی حیوانات
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان buy در باره ی حیوانات 8,500 تومان buy در باره ی حیوانات 14,500 تومان buy در باره ی حیوانات 15,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     
               
N1344068094 در باره ی حیوانات N1486389411 در باره ی حیوانات N1485585677 در باره ی حیوانات N1450527050 در باره ی حیوانات
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان buy در باره ی حیوانات 2,290 تومان buy در باره ی حیوانات 17,700 تومان buy در باره ی حیوانات 18,000 تومان buy در باره ی حیوانات
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code