پرورش کبک (قسمت سوم) | ماکی دام

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 27 ژوئن 2018

پرورش کبک گوشتی

به‌منظور پرورش کبک‌های گوشتی لازم است از سالن و مادر مصنوعی استفاده شود. بدین منظور جوجه‌های یک‌روزه پس از انتقال از جوجه‌کشی به سالن پرورش منتقل و در زیر مادر مصنوعی قرار داده می‌شوند. در این شرایط درجه حرارت سالن 28 و حرارت زیر مادر مصنوعی 36 درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌گردد. با افزایش سن جوجه کبک‌ها هر هفته 1.8درجه سانتی‌گراد از حرارت مادر مصنوعی کاسته تا به 28 درجه سانتی‌گراد رسانده شود. استفاده از محافظ در ابعاد 2×2 متر توصیه می‌گردد. دانخوری و آبخوری در داخل محافظ قرار داده می‌شود. رطوبت داخل سالن باید در حد 95 درصد تنظیم گردد تا از بروز مسائل و مشکلات پرورشی جلوگیری شود. جوجه‌های پرورشی پس از یک ماه به داخل قفس‌های پرورش منتقل شده و به مدت 12 هفته در این سیستم پرورش داده شده و پس از زمان مقرر برای کشتار آماده می‌شوند.

پرورش گله مادر کبک

پرورش کبک با خرید مولدهای پنج ماهه شروع می‌شود پس از خرید گله مولد و نگهداشتن آن در یک دوره پنجاه روز روشنائی، فعالیت کبک‌های ماده برای تخم‌گذاری آغاز می‌شود. کبک در سن 4 ماهگی به بلوغ جسمی و در 6/5 ماهگی به بلوغ جنسی می‌رسد، به عبارت دیگر طول مدت نگهداری تا شروع تولید 27 هفته (6/5 ماه) است. طول دوره تولید 62 هفته (15 ماه) و به شرح زیر است : 

– طول دوره اول تولید 15 هفته (3/5 ماه)

– مدت آمادگی برای شروع مرحله دوم تولید 11 هفته (2/5 ماه)

– طول دوره دوم تولید 15 هفته (3/5 ماه)

– مدت آمادگی برای شروع مرحله سوم تولید 6 هفته (1/5 ماه)

– طول دوره سوم تولید 15 هفته (3/5 ماه)

برای شروع کار و موفقیت بیشتر٬ تامین نژاد خوب از اساسی‌ترین گزینه‌ها می‌باشد. شرایط یک گله ایده‌آل در زیر آورده شده است:

1- گله باید از لحاظ همخونی در حد لاین مادر اولیه بوده تا تکثیر، تولید و پرورش در حد استاندارد بوده و بازدهی مطلوب داشته باشد. این شاخص از مهمترین گزینه‌های موفقیت است.

2- تعداد تخم‌گذاری در هر دوره پرورش حداقل عدد باشد.

3- مقاوم بودن گله مذکور در برابر بیماری‌ها

4- هیچ‌گونه نقص عضوی در پرنده وجود نداشته باشد.

5- داشتن چنگال‌های بلند که در جفت‌گیری موثر بوده و باعث بالا بردن درصد نطفه‌دار بودن تخم‌ها می‌شود.

جفت‌گیری کبک‌ها

دو روش برای جفت‌گیری کبک‌ها وجود دارد. یکی اینکه دو به دو در قفس‌های جداگانه جفت‌گیری داده شوند و یا اینکه به‌طور جمعی و گروهی نگهداری شوند. در روش جفت‌گیری گروهی نگهداری پرندگان نر و ماده به نسبت 1 به 3 یا 1 به 4 و به‌طور جمعی می‌باشد. در سیستم جفت‌گیری دوتایی تعداد تخم هرماده حدود 60 عدد و در روش گروهی حدود 40 عدد در فصل تخم‌گذاری می‌باشد.


کبک

تلفات دوره پرورش

1- میزان تلفات قبل از انتخاب مولد تا سن 18 هفتگی 1/5درصد بطور ماهانه می‌باشد.

2- میزان تلفات بعد از انتخاب تا سن تولید 1/5درصد بطور ماهانه درنظر گرفته می‌شود.

3- میزان تلفات در دوره تولید 1/5درصد در ماه، و در کل دوره پرورش 4/5درصد محاسبه می‌شود. 

تغذیه کبک

کبک‌ها باید تغذیه نخستین خود را با 38‌درصد پروتئین آغاز کنند. پروتئین این جیره غذایی در سن سه تا شش هفتگی به‌تدریج به 24‌درصد کاهش داده می‌شود و سپس تا مرحله بلوغ و دوران نگهداری این مقدار به 17‌درصد می‌رسد. تغذیه این پرندگان 24 ساعت پس از خروج از تخم باید شروع شود. جیره غذایی آن مشابه جیره مرغ گوشی است. انرژی مورد نیاز کبک در جیره پیش‌دان در حدود 3000 کیلوکالری در هر کیلوگرم جیره می‌باشد. احتیاجات انرژی و مواد مغذی مورد نیاز کبک در جدول زیر آورده شده است.

مشخصات کل جیره کبک در مراحل مختلف رشد

نمونه جیره مورد استفاده در تغذیه کبک

میزان خوراک مصرفی در گله مولد

میزان مصرف خوراک در دوره اول پرورش بطور میانگین 33 گرم در روز است.

میزان مصرف خوراک در دوره دوم پرورش (از 18 هفتگی تا 27 هفتگی) بطور میانگین 40 گرم در روز است.

میزان مصرف خوراک در دوره استراحت بطور میانگین 27 گرم در روز است.

ویژگی‌های تخم کبک

تخم کبک به رنگ یکدست زرد متمایل به سفید با تعداد زیاد لکه‌های قهوه‌ای با اندازه‌ها و شکلهای متفاوت روی پوسته می‌باشد. وزن تخم‌ها از 16 تا 25 گرم متفاوت (متوسط 21 گرم) و دوکی شکل، با طول متوسط 42 میلی‌متر و عرض 31 میلی‌متر هستند. ضخامت پوسته تخم حدود 0.238 و ضخامت غشاء داخلی پوسته 0.047 میلی‌متر است. نسبت وزن پوسته، زرده و آلبومین به کل وزن تخم به تریب 15.2 درصد، 35 درصد و 49.8 درصد است.

تخم‌گذاری

کبک در شرایط طبیعی از اواسط اردیبهشت تا اواخر تیر تخم‌گذاری می‌کند و نظر به این که پرورش کبک به صورت صنعتی مدنظر است تا توجیه اقتصادی داشته باشد٬ لذا بایستی سیستم نور مصنوعی، خوراک فرموله شده و جایگاه مخصوص با مدیریت قبل و بعد از شروع تخم‌گذاری تداوم تولید تخم در گله داشته باشیم. بنابراین تهیه کردن شدت روشنایی 15-10 لوکس نور در طول هر دوره تخم‌گذاری از ملزومات تخم‌گذاری کبک ماده محسوب می‌شود.

تعداد تولید تخم به‌ازاء هر کبک مولد در دوره اول 35 تا 40 تخم، در دوره دوم 50 تا 55 تخم و در دوره سوم 45 تا 50 تخم خواهد بود.

تخم کبک
 

جمع‌آوری و ذخیره‌سازی تخم‌های کبک

درصورت استفاده از آشیانه‌های دسته جمعی، تخم‌ها باید حداقل 4 بار در روز جمع‌آوری شوند. تخم‌ها را پس از تمیز کردن با پارچه تمیز و خشک، حداکثر تا دو هفته و در دمای 15 درجه سانتی‌گراد و رطوبت حدود 75‌درصد و به شکلی که سر کوچک تخمها رو به پایین باشد نگهداری می‌کنند و بهتر است روزانه آنها را تحت زاویه 45 درجه بچرخانند. تخم‌هایی که بیش از 14 روز نگهداری می‌شوند امکان جوجه‌کشی کمتری دارند و 2 روز دیرتر از تخم بیرون می‌آیند.

جوجه‌کشی کبک‌ها و ماشین جوجه‌کشی

دوره جوجه‌کشی کبک 24 روز می‌باشد. وزن جوجه کبک یک‌روزه بطور متوسط 14 گرم است. درجه حرارت ماشین جوجه‌کشی باید 38 درجه سانتی‌گراد بوده و میزان رطوبت آن 65‌درصد تنظیم گردد. در روز تولد جوجه‌ها میزان رطوبت بایستی 80‌درصد باشد اگر رطوبت در مرحله جوجه‌کشی به اندازه کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخلی تخم‌ها گشته و جوجه‌ها به سختی می‌توانند پوسته داخلی و خارجی تخم را شکسته و از تخم خارج شوند. در صورت استفاده از ماشین‌های جوجه‌کشی معمولی، گذاشتن پارچه‌ای مرطوب تمیز داخل دستگاه و یا استفاده از مرطوب‌کننده‌های اتوماتیک در داخل دستگاه هچر الزامی است. ماشین‌های جوجه‌کشی تمام خودکار رطوبت و حرارت را به‌طور خودکار تنظیم می‌کنند.

یکی از مسائل مهم در افزایش میزان جوجه‌درآوری چرخش تخم‌ها در داخل دستگاه جوجه‌کشی است. این عمل مانع از آن می‌شود تا جنین به سطح پوسته نزدیک و به آن بچسبد که در این صورت ضمن پاره شدن شالاز تخم، موجب مرگ جنین خواهد شد. سیستم چرخش اتوماتیک ماشین جوجه‌کشی هر یک ساعت یکبار مانع از برور مسئله فوق شده و موجب جوجه‌کشی موفق خواهد شد.

  

شرایط ماشین جوجه‌کشی

– دوره جوجه‌کشی 23 تا 24 روز است.

– دمای دستگاه جوجه‌کشی از روز اول تا بیستم باید 38 درجه سانتی‌گراد باشد.

– دمای هچر در روز بیست و یکم باید 32 درجه سانتی‌گراد باشد.

– چرخش تخم‌ها باید 3 تا 24 بار در روز صورت گیرد.

– وضعیت قرارگیری تخم‌ها در دستگاه جوجه‌کشی باید به شکلی باشد که انتهای کوچک تخم‌ها به طرف پایین و انتهای بزرگتر به طرف بالا باشد.

– میانگین درصد تخم‌های قابل جوجه‌کشی در کبک 90‌درصد است.

– میانگین درصد جوجه درآوری تخم‌های کبک 80‌درصد است.

مسائل و مشکلاتی که منجر به پایین آمدن جوجه‌کشی می‌شود :

مسائل و مشکلات دوره پرورش کبک

1- استفاده از والدین خیلی مسن

2- استفاده از والدهای آسیب دیده (مریض، لنگ و بدشکل)

3- وجود نسبت نامناسب نرها به ماده‌ها

4- همخونی بیش از حد

5- نوردهی نامناسب محیط پرورش

6- افزایش بیش از حد دمای سالن پرورش

7- استفاده از جیره غذیی با کیفیت پایین و یا کهنه

مسائل و مشکلات دستگاه جوجه‌کشی

1- تغییر سریع دما بین سردخانه و دستگاه جوجه‌کشی

2- دما و رطوبت نامناسب دستگاه

3- دمای بالای ساختمان جوجه‌کشی

4- چرخش نامناسب تخم‌ها

5- نظافت و بهداشت نامناسب

زمان‌بندی امور در ماشین جوجه‌کشی

1- ضدعفونی دستگاه جوجه‌کشی، هچر و سینی‌‌ها

2- گاز دادن دستگاه 2 روز قبل از قرار دادن تخمها و روشن کردن آن برای انجام تنظیمات و ثابت نمودن دما و رطوبت آن

3- خروج تخمها از سردخانه به اطاق انتظار جهت تعدیل دمای آنها و حذف تخم‌های کثیف، شکسته، بدشکل و خارج از اندازه

4- چیدن تخم‌ها در سینی‌های جوجه‌کشی (سر کوچک به طرف پایین) و تثبیت شرایط ماشین جوجه‌کشی و گازدهی آن

5- چرخش تخم‌ها 24 مرتبه‌ در روز

6- مشاهده و ثبت شرایط ماشین جوجه‌کشی بطور مرتب

7- انتقال تخم‌ها به هچر در روز بیست و یکم، تغییر دما و رطوبت دستگاه و توقف چرخش تخم‌ها در هچر

8- نگهداری جوجه‌های متولد شده در هچر به نحوی که قبل از خروج کاملاً خشک شوند.

9- خارج کردن جوجه‌ها از هچر و قرار دادن آنها در جعبه‌های تمیز با کاغذهای ضخیم در کف

کبک و بیماری‌ها

مقاومت در مقابل بیماری‌ها چیزیست كه پرورش‌دهندگان انواع حیوانات به دنبال آن هستند. كبك حیوانی مقاوم به بیماری‌ها اما چنانچه در مواجه با دوز عفونی هر بیماری قرار گیرد مبتلاء خواهد شد و به‌دلیل خاصیت انتشار در سیستم پرورش متراكم مشكلات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال خواهد داشت.

بیماری‌های شایع ویروسی در كبك‌ها عبارتند از نیوكاسل و مایكوپلاسما٬ بیماری‌های باكتریایی شامل سالمونلا و كالامیدیا و بیماری‌های انگلی شامل كوكسیدیوز و كرم نای است. به سبب اهمیت كوكسیدیوز و مایكوپلاسما به آنها اشاره می‌شود.

كوكسیدیوز

عامل بیماری یك انگل تك سلولی می‌باشد كه نسبت به بسیاری از ضدعفونی كننده‌ها مقاوم است. این بیماری شایع‌ترین علت مرگ و میر جوجه‌ها در هفته‌های اول زندگی می‌باشد. از علل بروز این بیماری در گله‌های پرورش كبك رطوبت زیاد بستر را می‌توان برشمرد. برای مقابله با بیماری افزایش تهویه یا افزایش قطر بستر و تشخیص سریع و به هنگام بیماری بسیار مهم است. برای درمان از داروی آمپرولیوم استفاده می‌شود.

مایكوپلاسما

مایكوپلاسما عامل بروز یك بیماری تنفسی است كه توانایی انتقال از طریق تخم را دارد. چنانچه گله مولد به این بیماری مبتلاء شود سبب تلفات بالا در جوجه‌های حاصل می‌شود و می‌بایست گله مولد را حذف نمود. داروی تایلوزین تا حدودی میزان مرگ و میر را كاهش می‌دهد.

واكسیناسیون

امروزه برای جلوگیری از بروز بیماری ویروسی نیوكاسل از دو نوع واكسن B1 و لاسوتا در مراكز پرورش كبك استفاده می‌شود. 

واكسن B1 در سن یك هفتگی از طریق آب آشامیدنی خورانده می‌شود.

واكسن لاسوتا در سن 30 روزگی داده می‌شود و پس از آن نیز به صورت ماهیانه تكرار می‌شود.


 

منبع : شرکت پارس رابین (مشاوره صنعتی و کشاورزی)

قسمتهای دیگر این مقاله:
پرورش کبک قسمت اول
پرورش کبک قسمت دوم

Article source: http://www.ajandam.ir/fa/news/1257/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

آموزش پرورش کرم ابریشم

پرورش قارچ خوراکی در منزل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

خرید آموزش پرورش میگو/اورجینال

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت فلفل گلخانه ای

آموزش پرورش اندام و بدنسازی
کلیه حرکات و تمرین ها
DVD

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و کامل - اورجینال

راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی

پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی)

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

همراه با گارانتی

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه گلخانه ای

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

     
25,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     

فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ با کیفیت عالی

بسته راهنمای کامل پرورش طیور
گام به گام بصورت کاربردی

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

کاملترین cdآموزشی پرورش زنبور عسل

     
25,000 تومان خرید فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     

نحوه کاشت، نگهداری و حفاظت از نخل خرما(اصول کامل باغبانی)

**آموزش پرورش بلدرچین**

آموزش کاشت - داشت - برداشت سیب زمینی

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران، برداشت ، بسته بندی و ...

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     

کامل ترین و جدیدترین مجموعه آموزشی کشت و برداشت و بسته بندی زعفران

پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
به زبان فارسی

فیلم آموزشی مدیریت گاوداری صنعتی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     

کاملترین مجموعه آموزشی گاو شیری

آموزش در قالب سی دی و کتاب آموزشی

مهارتی نوین و درامد زا
مناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش کاشت و پرورش سیب و انار

آموزش پرورش مرغ تخمگذار - به زبان فارسی

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان

     
25,000 تومان خرید آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     

به زبان فارسی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
18,000 تومان خرید راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code